Přejít k článku

Přejít na obsah

Pokušení můžete odolat!

Pokušení můžete odolat!

„Neměl jsem v úmyslu dívat se na pornografii. Ale připojil jsem se na internet a na obrazovce vyskočila reklama. Ani nevím proč, ale kliknul jsem na ni.“ CODY *

„V práci se mnou začala flirtovat jedna hezká holka. Jednoho dne mi navrhla, abychom šli do hotelu a ‚pobavili se‘. Bylo mi jasné, o co jí jde.“ DYLAN

„DOKÁŽU odolat všemu kromě pokušení.“ Tento slavný bonmot dobře vystihuje, jak se někteří lidé na pokušení dívají: vlastně si v něm libují. Jiní ale pokládají pokušení za neodbytného protivníka, kterého by nesmírně rádi přemohli. Jak to vidíte vy? Když jste vystaveni pokušení, chcete mu podlehnout, nebo mu chcete odolat?

Ne všechna pokušení samozřejmě vedou k velkým problémům. Když si například dáte o jednu sladkost víc, asi vám to život nezničí. Ale když člověk podlehne jiným lákadlům, zvlášť těm, která vedou k sexuální nemravnosti, může to mít tragické následky. Bible varuje: „Kdo . . . cizoloží, nemá rozum, k vlastní zkáze to činí.“ (Přísloví 6:32, 33, Český ekumenický překlad).

Když se nečekaně setkáte s pokušením dopustit se nemravnosti, jak byste měli reagovat? Bible odpovídá: „Bůh vás chce mít bezúhonné a čisté, neposkvrněné smilstvem; držte proto své tělo v kázni.“ (1. Tesaloničanům 4:3, 4, Slovo na cestu) Co můžete dělat pro to, abyste v takových případech měli dostatečně silnou vůli? Podívejme se na tři užitečné rady.

1. rada: Střežte své oči

Prohlížením erotických fotografií nebo videí se nesprávné touhy ještě posílí. Ježíš věděl, že mezi tím, na co se díváme, a tím, po čem toužíme, je souvislost. Varoval: „Každý, kdo se stále dívá na nějakou ženu tak, že k ní má vášeň, již s ní ve svém srdci zcizoložil.“ Se zjevnou nadsázkou vybízel: „Jestliže tě tedy tvé pravé oko přivádí ke klopýtání, vytrhni je a odhoď je od sebe.“ (Matouš 5:28, 29) Co z toho vyplývá? Že pokud máme odolat pokušení, musíme jednat rozhodně a na nic sexuálně dráždivého se nedívat.

Když zahlédnete erotické obrázky, odvraťte oči

 Můžeme si to znázornit: Představte si, že zahlédnete oslepující světlo, které vzniká při svařování. Dívali byste se do něj dál? Určitě ne. Otočili byste se anebo si zaclonili oči, abyste si ochránili zrak. Podobně když zahlédnete nějaký erotický obrázek nebo scénu na obrazovce, nebo něco takového dokonce vidíte na vlastní oči, rychle odvraťte pohled. Chraňte svou mysl, aby nebyla infikována. Juan, který byl dřív závislý na pornografii, říká: „Když vidím nějakou pěknou ženu, často mám silnou touhu podívat se na ni podruhé a potřetí. Proto nutím své oči, aby se dívaly jinam, a říkám si: ‚Modli se k Jehovovi. Rozhodně se hned teď musíš pomodlit!‘ Když to udělám, nutkání rychle zmizí.“ (Matouš 6:9, 13; 1. Korinťanům 10:13)

Všimněte si také, co řekl věrný muž Job: „Uzavřel jsem smlouvu se svýma očima, že nepohlédnu žádostivě na dívku.“ (Job 31:1, Slovo na cestu) Co kdybyste udělali podobné rozhodnutí?

Vyzkoušejte: Když zahlédnete nějaký erotický obrázek nebo scénu, rychle odvraťte oči. Napodobte žalmistu, který se modlil: „Dej, aby mé oči přešly a neviděly, co je bezcenné.“ (Žalm 119:37)

2. rada: Střežte své myšlenky

Všichni jsme nedokonalí, a proto občas bojujeme se špatnými touhami. Bible upozorňuje: „Každý je . . . zkoušen tím, že je přitahován a lákán svou vlastní touhou. Když se pak touha stane plodnou, porodí hřích.“ (Jakub 1:14, 15) Co můžete udělat pro to, abyste se nedostali do bodu, kdy už bude těžké zabrzdit?

Když máte nemravné myšlenky, zastavte se a pomodlete se

Když pociťujete nějaké nesprávné touhy, uvědomte si, že si můžete zvolit, jak zareagujete. Bojujte s nimi. Vypuďte je ze své mysli. Zakažte si zabývat se nemravnými představami. Muž jménem Troy, který byl závislý na internetové pornografii, říká: „Usiloval jsem o to, abych svou mysl zbavil špatných myšlenek, tím, že jsem se soustředil na něco pozitivního. Nebylo to jednoduché. Mnohokrát jsem selhal. Ale nakonec jsem se naučil svou mysl ovládat.“ Žena jménem Elsa, která v dospívání bojovala s pokušením dopustit se nemravnosti, vzpomíná: „Zaměstnávala jsem se  různými činnostmi a modlila se k Jehovovi. Díky tomu jsem byla schopná mít špatné myšlenky pod kontrolou.“

Vyzkoušejte: Když vás napadnou nemravné myšlenky, okamžitě všeho nechte a pomodlete se. Přemáhejte je tím, že budete přemýšlet „o všem, co je pravé, co si zasluhuje vážný zájem, co je spravedlivé, co je cudné, co je hodné lásky, o čem se dobře mluví, o jakékoli ctnosti a o čemkoli chvályhodném“. (Filipanům 4:8)

3. rada: Střežte své kroky

Když se touha, pokušení a příležitost objeví současně, mohou snadno vzniknout problémy. (Přísloví 7:6–23) Co dělat, abyste se do nich nedostali?

„Připojuju se na internet jen, když jsou kolem mě druzí lidé“

V Bibli je moudrá rada: „Chytrý je ten, kdo uviděl neštěstí a pak se jde skrýt, kdežto nezkušení šli dál a musí trpět trest.“ (Přísloví 22:3) Proto střežte své kroky. Předvídejte, v jakých situacích by mohly problémy vzniknout, a vyhýbejte se jim. (Přísloví 7:25) Muž jménem Filipe, který překonal závislost na pornografii, říká: „Dal jsem rodinný počítač na místo, kde ho můžou všichni vidět, a nainstaloval jsem do něj internetový filtr. A internet používám jen, když jsou kolem mě druzí lidé.“ Podobně se vyjadřuje Troy, kterého jsme už citovali: „Nedívám se na filmy, kde jsou erotické scény, a nestýkám se s lidmi, kteří mluví o sexu vulgárně. Nechci nic riskovat.“

Vyzkoušejte: Poctivě posuďte své slabiny a vždycky si dopředu promyslete, jak se vyhnout situacím, ve kterých byste mohli být vystaveni pokušení. (Matouš 6:13)

NEVZDÁVEJTE SE

Co když i při nejlepší snaze ve svém odhodlání polevíte a pokušení podlehnete? Neklesejte na mysli a nepřestaňte se snažit. Bible říká: „Spravedlivý . . . může padnout i sedmkrát, a jistě vstane.“ (Přísloví 24:16) Ano, náš nebeský Otec nás povzbuzuje, abychom „vstali“, a nabízí nám svou láskyplnou pomoc. Stojíte o ni? Pokud ano, nikdy se k němu nepřestaňte obracet v modlitbě. Upevňujte svou víru studiem jeho Slova. Posilujte své odhodlání účastí na křesťanských shromážděních. Čerpejte odvahu z Božího slibu: „Opevním tě. Skutečně ti pomohu.“ (Izajáš 41:10)

Cody, kterého jsme citovali v úvodu článku, vzpomíná: „Zbavit se návyku dívat se na pornografii mi dalo obrovskou práci. Mnohokrát jsem selhal, ale nakonec se mi to s Boží pomocí podařilo.“ Dylan, jehož slova jsou také uvedena v úvodu, říká: „Bylo by tehdy snadné se s mou kolegyní vyspat. Ale byl jsem pevný a jednoznačně to odmítl. Mít čisté svědomí je nádherný pocit. A co je ještě důležitější, vím, že Jehova je na mě hrdý.“

Když budete pevní a budete odolávat pokušení, můžete si být jistí, že Bůh bude hrdý i na vás. (Přísloví 27:11)

^ 2. odst. Jména v tomto článku byla změněna.