Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Co Ježíš udělá v budoucnosti?

V roce 33 n. l. Ježíš zemřel, byl vzkříšen z mrtvých a vystoupil do nebe. O staletí později dostal autoritu vládnout jako král. (Daniel 7:13, 14) Tuto autoritu v budoucnu použije k tomu, aby nastolil celosvětový mír a skoncoval s chudobou. (Přečtěte si Žalm 72:7, 8, 13.)

Jako král Ježíš očistí zemi od nespravedlnosti

Jako panovník lidstva Ježíš vykoná úžasné věci. Díky moci, kterou dostal od Otce, vrátí lidem dokonalost. Ti se pak budou radovat ze života na zemi, aniž by někdy zestárli nebo zemřeli. (Přečtěte si Jana 5:26–29; 1. Korinťanům 15:25, 26.)

Co Ježíš dělá nyní?

V dnešní době Ježíš řídí celosvětové kazatelské dílo, které vykonávají jeho následovníci. Ti navštěvují lidi, aby jim ukázali, co Bible říká o Božím království. Ježíš slíbil, že bude činnost svých učedníků podporovat, dokud Boží království nezasáhne proti lidským vládám a neodstraní je. (Přečtěte si Matouše 24:14; 28:19, 20.)

Ježíš poskytuje prostřednictvím pravého křesťanského sboru lidem vedení, díky kterému mohou mít kvalitnější život. Převede je i přes zničení současného systému věcí do slíbeného nového světa. (Přečtěte si 2. Petra 3:7, 13; Zjevení 7:17.)