Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Je Bible skutečně Boží Slovo?

Dalo by se očekávat, že Boží Slovo bude v určitých ohledech jedinečné, a Bible taková skutečně je. Byla vydána ve stovkách jazyků a v celkovém nákladu několika miliard výtisků. Obsahuje moudrost, díky které se mnoho lidí změnilo k lepšímu. (Přečtěte si 1. Tesaloničanům 2:13; 2. Timoteovi 3:16.)

Důkazem, že Bible je od Boha, je to, že přesně předpovídá budoucnost. To ani nejschopnější člověk nedokáže. Příkladem je kniha Izajáš. Nedaleko Mrtvého moře byl v jedné jeskyni nalezen opis této knihy vytvořený více než sto let před narozením Ježíše. Píše se v něm o tom, že město Babylón přestane být obýváno. To se splnilo až mnoho let poté, co Ježíš žil na zemi. (Přečtěte si Izajáše 13:19, 20; 2. Petra 1:20, 21.)

Jak byla Bible napsána?

Bible byla psána v období asi 1 600 let. Jejích pisatelů bylo asi čtyřicet a rozváděli stejný námět, aniž by si protiřečili. Jak to bylo možné? Jen díky tomu, že je při psaní vedl Bůh. (Přečtěte si 2. Samuelovu 23:2.)

Bůh někdy mluvil k pisatelům Bible prostřednictvím andělů, vidění nebo snů. Většinou vložil do mysli pisatele své myšlenky a potom nechal na něm, aby je vyjádřil vlastními slovy. (Přečtěte si Zjevení 1:1; 21:3–5.)