Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | JE SMRT ÚPLNÝ KONEC?

Odvěký boj lidstva se smrtí

Odvěký boj lidstva se smrtí

CÍSAŘ ČCHIN Šʼ-CHUANG-TI

CESTOVATEL PONCE DE LEÓN

Smrt je děsivý nepřítel. Bojujeme s ní ze všech sil. Když nás připraví o někoho z našich nejbližších, možná se bráníme tento fakt přijmout. Dokud jsme mladí a plní energie, můžeme si zase představovat, že se s tímto nepřítelem nikdy nestřetneme, a v tomto sebeklamu setrváváme tak dlouho, jak to jde.

Jen málokdo přemýšlel o nesmrtelnosti víc než starověcí faraonové. Snaze zvítězit nad smrtí zasvětili velkou část svého života i životy tisíců dělníků. Pyramidy, které postavili, jsou svědectvím tohoto jejich úsilí – a také toho, že svůj boj prohráli.

O nesmrtelnosti snili i čínští císařové, ale vydali se jinou cestou – hledali bájný elixír života. Císař Čchin Šʼ-chuang-ti žádal od svých alchymistů, aby našli zázračný nápoj, který ho ochrání před smrtí. Mnoho z jejich přípravků však obsahovalo jedovatou rtuť a jeden z těchto nápojů císaře zřejmě zabil.

V 16. století se španělský cestovatel Juan Ponce de León plavil Karibským mořem a údajně při tom pátral po pramenu věčného mládí. Během své výpravy objevil poloostrov Florida, ale o několik let později po jedné šarvátce s indiány zemřel. A žádný pramen mládí nikdo nikdy nenašel.

Faraonové, císaři a cestovatelé – ti všichni hledali způsob, jak nad smrtí zvítězit. A i když bychom sami nevolili jejich metody, jejich cíl je nám asi blízký. V hloubi duše si skoro všichni přejeme, aby náš život neskončil.

JE MOŽNÉ NAD SMRTÍ ZVÍTĚZIT?

Proč se vlastně proti smrti bouříme? Bible to vysvětluje. O našem stvořiteli, Bohu Jehovovi, * říká: „Všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti.“ (Kazatel 3:11, Ekumenický překlad) Rádi bychom se z krás naší  planety těšili věčně, ne jenom nějakých 80 let. (Žalm 90:10) Je to naše přirozená touha.

Proč Bůh vložil do našeho srdce „touhu po věčnosti“? Jen proto, aby nám připravil hořké zklamání? To je nemyslitelné. Slibuje nám naopak, že smrt utrpí porážku. V Bibli se opakovaně mluví o tom, že smrt bude odstraněna a že lidé budou moct žít věčně. (Viz rámeček  „Vítězství nad smrtí“.)

Sám Ježíš Kristus jasně prohlásil: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan 17:3) Boj se smrtí tedy není beznadějný. Z Ježíšových slov však vyplývá, že vítězství nám může dát jedině Bůh.

^ 9. odst. Z Bible vyplývá, že Jehova je Boží jméno.