Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Co je účelem Kristova návratu?

Než Ježíš Kristus v roce 33 n. l. vystoupil do nebe, slíbil, že se vrátí. Přirovnal se k urozenému muži, který na dlouhou dobu odcestoval a pak se vrátil s autoritou vládnout jako král. Účelem Ježíšova návratu je dát lidstvu dobrou vládu. (Přečtěte si Lukáše 19:11, 12.)

Ježíš zajistí lidstvu dobrou vládu

V jaké podobě se měl Kristus vrátit? Byl vzkříšen jako neviditelná duchovní osoba. (1. Petra 3:18) Potom odešel do nebe a posadil se po Boží pravici. (Žalm 110:1) Mnohem později dostal od Jehovy, „Prastarého na dny“, autoritu vládnout nad lidstvem. Ježíš se tedy nevrací jako člověk, ale jako neviditelný král. (Přečtěte si Daniela 7:13, 14.)

Co Ježíš udělá, až znovu přijde?

Při svém neviditelném příchodu se svými anděly bude soudit lidstvo. Špatné lidi zničí, ale těm, kdo ho přijmou jako krále, dá věčný život. (Přečtěte si Matouše 25:31–33, 46.)

Během svého panování Ježíš přemění zemi v ráj. Také vzkřísí mrtvé lidi, aby v tomto pozemském ráji mohli žít. (Přečtěte si Lukáše 23:42, 43.)