Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak nás ovlivňují barvy?

Jak nás ovlivňují barvy?

Když se rozhlédneme kolem sebe, naše oči a mozek společně shromažďují informace. Vidíme na stole nějaké ovoce a rozhodujeme se, zda ho sníme. Podíváme se na oblohu a usoudíme, že dnes nebude pršet. Při čtení vidíme slova a rozlišujeme jejich význam. Ve skutečnosti jsme ovlivněni barvami. Proč to můžeme říct?

Barva ovoce nám pomáhá rozpoznat, zda je zralé a zda by mohlo být chutné. Barva oblohy a mraků napovídá, jaké bude ten den počasí. Při čtení slov v tomto článku naše oči vnímají barevný kontrast mezi textem a pozadím. Aniž bychom si to uvědomovali, barvy nám neustále pomáhají při zpracování informací o světě kolem nás. Působí však také na naše emoce.

BARVY A EMOCE

Když jdete uličkou v obchodě, jste obklopeni množstvím různých obalů, které jsou vytvořeny tak, aby vás upoutaly. Ať už jste si toho vědomi, nebo ne, odborníci na marketing pečlivě vybírají barvy a barevné kombinace tak, aby oslovily právě vás – podle toho, po čem toužíte, zda jste muž nebo žena a do jaké věkové kategorie patříte. To, že barvy mohou působit na emoce, vědí také bytoví architekti, módní návrháři a výtvarníci.

V závislosti na místní kultuře a zvycích může být barvám připisován různý význam. Lidé v Asii například spojují červenou barvu se štěstím a oslavami, ale v některých částech Afriky je to barva smutku. Pokud však jde o emoce, určité barvy vyvolávají ve všech lidech, bez ohledu na to, odkud pocházejí, stejnou odezvu. Podívejme se na tři z nich a na to, jak vás mohou ovlivnit.

ČERVENÁ je velmi výrazná. Často je spojována s energií, válkou a nebezpečím. Silně působí na emoce a může zrychlit metabolismus a dýchání a zvýšit krevní tlak.

Hebrejské slovo, které je v Bibli použito pro červenou, je odvozené od slova, které znamená „krev“. Bible používá šarlatovou neboli jasně červenou barvu k působivému popisu krvelačné prostitutky oblečené v purpuru a šarlatu, jedoucí „na šarlatovém divokém zvířeti, které [je] plné rouhavých jmen“. (Zjevení 17:1–6)

ZELENÁ vyvolává opačnou reakci než červená, protože zpomaluje metabolismus a uklidňuje. Podporuje odpočinek a často je spojována s poklidem. Když vidíme zelené zahrady a svahy, cítíme se uvolnění. Zpráva o stvoření v 1. Mojžíšově říká, že zelenou trávu a rostlinstvo dal lidem Bůh. (1. Mojžíšova 1:11, 12, 29, 30)

BÍLÁ je často spojována se světlem, bezpečím a čistotou. Je také dávána do souvislosti s takovými vlastnostmi jako dobrota a nevinnost. O této barvě se Bible zmiňuje nejčastěji. Když jsou ve viděních lidé a andělé oblečení v bílém, zdůrazňuje to jejich spravedlnost a duchovní čistotu. (Jan 20:12; Zjevení 3:4; 7:9, 13, 14) Bílí koně  s jezdci oblečenými v čistém bílém plátně symbolizují spravedlivou válku. (Zjevení 19:14) Bůh používá bílou barvu také k tomu, aby ukázal, že je ochotný odpouštět hříchy. Říká: „I kdyby se vaše hříchy prokázaly být jako šarlat, budou vybíleny právě jako sníh.“ (Izajáš 1:18)

BARVY JAKO POMŮCKA K ZAPAMATOVÁNÍ

Z toho, jak jsou barvy použity v Bibli, je vidět, že naši emocionální reakci na ně Bůh zná. Například v knize Zjevení je předpověděno to, co nyní lidstvo zažívá, totiž války, hlad a předčasná úmrtí v důsledku nedostatku potravin a epidemií. Abychom si to lépe zapamatovali, jedno působivé vidění zobrazuje jezdce na koních, přičemž to nejsou jen obyčejní koně, ale jsou nápadně zbarvení.

Jako první se objevuje bílý kůň, který symbolizuje spravedlivé válečné tažení Ježíše Krista. Další je ohnivě červený a znamená válčení mezi národy. Po něm následuje zlověstný černý kůň, který představuje hladomor. Nakonec se objevuje „bledý kůň; a ten, kdo na něm seděl, měl jméno Smrt“. (Zjevení 6:1–8) Barva každého koně v nás může vyvolat emoce, které odpovídají symbolice daného koně. Můžeme si tak snadno zapamatovat jejich barvu i to, co pro naši dobu znamenají.

V Bibli je mnoho míst, kde jsou pomocí barev vykresleny působivé slovní obrazy. Ano, stvořitel světla, barev a lidského oka mistrovsky používá barvy k vytváření obrazů, které jsou pro čtenáře srozumitelné a zapamatovatelné. Barvy nám usnadňují shromažďování a zpracovávání informací. Působí na naše emoce. Pomáhají nám pamatovat si důležité myšlenky. Jsou láskyplným darem od našeho Stvořitele a přispívají k tomu, že se můžeme radovat ze života.