Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Je nějaká naděje pro mrtvé?

Smrt je jako spánek – mrtví si nic neuvědomují a nemohou nic dělat. Avšak Stvořitel je může přivést zpátky k životu prostřednictvím vzkříšení. Dal o tom důkaz, když Ježíše zmocnil k tomu, aby vzkřísil několik mrtvých lidí. (Přečtěte si Kazatele 9:5; Jana 11:11, 43, 44.)

V jakém smyslu se smrt podobá spánku?

Bůh slíbil, že mrtví, kteří jsou v jeho paměti, budou v patřičném čase vzkříšeni k životu ve spravedlivém novém světě. Všemohoucí Bůh se na to, až použije svou moc, aby jim vrátil život, velmi těší. (Přečtěte si Joba 14:14, 15.)

Jak bude vzkříšení probíhat?

Vzkříšení lidé si budou uvědomovat, kdo jsou, a poznají své přátele a příbuzné. I když se lidské tělo po smrti rozpadne, Bůh může stejného člověka vzkřísit s novým tělem. (Přečtěte si 1. Korinťanům 15:35, 38.)

Poměrně málo lidí se po vzkříšení dostává do nebe. (Zjevení 20:6) Většina vzkříšených se vrátí k životu na obnovené rajské zemi. Začnou nový život, který bude moct trvat věčně. (Přečtěte si Žalm 37:29; Skutky 24:15.)