Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak se vyrovnat s rozvodem

Jak se vyrovnat s rozvodem

„Byl jsem zdrcený. Člověk si žije spokojeně a pak najednou je všechno pryč.“ MARK, * rozvedený před rokem

„Manžel se zapletl s ženou ve věku naší dcery. Po rozvodu se mi ulevilo, že už nemusím snášet jeho výbuchy hněvu, ale zároveň jsem se cítila pokořená a bezcenná.“ EMMELINE, rozvedená před 17 lety

Někteří lidé se rozvedou, protože doufají, že se tím jejich život zlepší. Jiní by se svým partnerem rádi zůstali, ale nemohou ho k tomu nutit. Nicméně skoro všichni, kdo se rozvedli, zjistili, že život je potom daleko těžší, než si představovali. Pokud jste se i vy nedávno rozvedli, asi to považujete za jednu z nejvíc stresujících událostí, jakou člověk může zažít. Uveďme si tedy některé praktické rady z Bible, které vám mohou pomoci, abyste se s rozvodem dobře vyrovnali.

1. PROBLÉM: NEGATIVNÍ EMOCE

Stres spojený s finančními problémy, výchovou dětí a osamělostí může být zdrcující a tyto pocity mohou přetrvávat delší dobu. Psycholožka Judith Wallersteinová zjistila, že někteří lidé si ještě léta po rozvodu připadají zrazení a opuštění, domnívají se, že „život je nespravedlivý a přináší jen zklamání a samotu“.

CO MŮŽETE UDĚLAT

 • Dejte průchod smutku nad tím, co jste ztratili. Možná svého partnera stále milujete a chybí vám. I v případě, že jste neměli dobrý vztah, potřebujete překonat smutek z toho, že manželské štěstí, po kterém jste toužili, nepřišlo. (Přísloví 5:18) Nestyďte se dopřát si „čas plakat“. (Kazatel 3:1, 4)

 • Neizolujte se od ostatních. K překonání smutku sice samotu potřebujete, ale dlouhodobá izolace  vám neprospěje. (Přísloví 18:1) Při rozhovorech s přáteli buďte pozitivní, protože časté stížnosti na bývalého partnera, byť opodstatněné, mohou druhé od kontaktu s vámi odrazovat. Pokud musíte krátce po rozvodu udělat závažné rozhodnutí, obraťte se o pomoc na někoho, komu důvěřujete a kdo je objektivní.

 • Pečujte o své zdraví. Stres spojený s rozvodem často vede ke zdravotním problémům, jako je vysoký krevní tlak a migrény. Dobře se stravujte, cvičte a mějte dostatek spánku. (Efezanům 5:29)

 • Dejte pryč věci, které ve vás vyvolávají hněv vůči bývalému partnerovi nebo které nepotřebujete, ale důležité dokumenty si nechte. Například pokud vám působí bolest svatební fotografie, dejte je do krabice a schovejte pro děti.

 • Braňte se negativnímu uvažování. Olga, která se rozvedla s manželem, když jí byl nevěrný, vzpomíná: „Pořád jsem si říkala: V čem je ona lepší než já?“ Později si však uvědomila, že neustále se zabývat negativními myšlenkami může mít za následek „zkrušeného ducha“. (Přísloví 18:14)

  Mnozí lidé zjistili, že když si své myšlenky zapíšou, pomůže jim to, aby své uvažování dokázali usměrnit. Pokud to zkusíte i vy, snažte se nahradit negativní postoje, s nimiž bojujete, pozitivními. (Efezanům 4:23) Podívejme se na dva příklady.

  Původní postoj: To, že mi byla nevěrná, je moje vina.

  Nový postoj: To, že mám chyby, jí nedávalo právo mě podvádět.

  Původní postoj: Nejlepší léta jsem ztratila s mužem, který za to nestál.

  Nový postoj: Je lepší dívat se dopředu než se zabývat minulostí.

 • Nevšímejte si zraňujících poznámek. Přátelé a příbuzní, kteří to s vámi myslí dobře, mohou říkat věci, které vás bolí nebo na vaši situaci neplatí, například: „Stejně pro tebe nebyla dost dobrá.“ Nebo: „Bůh nenávidí rozvod.“ * Bible vhodně radí: „Nepřikládej . . . srdce ke všem slovům, která snad mluví lidé.“ (Kazatel 7:21) Martina, rozvedená před dvěma lety, říká: „Místo abych se zabývala slovy, která mi ublížila, snažím se vidět věci z Božího hlediska. Jeho myšlenky jsou vyšší než naše.“ (Izajáš 55:8, 9)

 • Modlete se k Bohu. Jehova své ctitele vybízí, aby „na něj [uvrhli] všechnu svou úzkost“, obzvlášť když zažívají velkou tíseň. (1. Petra 5:7)

VYZKOUŠEJTE: Vypište si biblické texty, které vám pomáhají, a dejte si je na místa, kde je budete mít často na očích. Mnoha rozvedeným lidem pomohly kromě již citovaných textů ještě tyto: Žalm 27:10; 34:18; Izajáš 41:10 a Římanům 8:38, 39.

V těžkých dobách čerpejte sílu z Božího Slova

2. PROBLÉM: VZTAH K BÝVALÉMU PARTNEROVI

Juliana, která byla vdaná 11 let, říká: „Úpěnlivě jsem manžela prosila, aby neodcházel. Když pak odešel, nenáviděla jsem jeho i ženu, ke které se nastěhoval.“ Mnozí z těch, kdo se rozvedli, cítí vůči bývalému partnerovi silný hněv ještě celá léta. V některých případech však spolu musí často komunikovat, obzvlášť když mají děti.

 CO MŮŽETE UDĚLAT

 • Chovejte se ke svému partnerovi zdvořile. Zaměřte se na nutné záležitosti a buďte struční a věcní. Mnozí zjistili, že takový přístup napomáhá k pokojným vztahům. (Římanům 12:18)

 • Dávejte si pozor, abyste nepoužívali zraňující slova. Zvlášť když máte pocit, že ten druhý na vás útočí, uplatněte moudrou biblickou radu: „Každý, kdo zadržuje své řeči, vlastní poznání.“ (Přísloví 17:27) Pokud se vám nedaří dosáhnout toho, aby rozhovor byl konstruktivní, můžete říct: „Musím si to promyslet. Promluvíme si později.“

 • Co nejvíc oddělte své záležitosti od záležitostí svého bývalého partnera, včetně právních a finančních dokumentů.

VYZKOUŠEJTE: Až příště budete mluvit se svým bývalým partnerem, všímejte si, zda jeden z vás není zahnán do úzkých nebo nezačíná být neústupný. V případě potřeby rozhovor na chvíli přerušte anebo se dohodněte, že tu záležitost proberete po e-mailu. (Přísloví 17:14)

3. PROBLÉM: DĚTI POTŘEBUJÍ POMOCT, ABY SE PŘIZPŮSOBILY NOVÉ SITUACI

Maria vzpomíná, jaké to bylo bezprostředně po rozvodu: „Mladší dcera pořád brečela a začala se v noci znovu počurávat. Starší dcera se snažila své pocity skrývat, ale i na ní jsem pozorovala změnu.“ Možná vám je líto, že nemáte dostatek času a energie, abyste svým dětem pomohli, když to nejvíc potřebují.

CO MŮŽETE UDĚLAT

 • Povzbuzujte děti, aby o svých pocitech mluvily, i v případě, že se zdá, že výsledkem je jen „neuvážené povídání“. (Job 6:2, 3)

 • Nepřipusťte, aby kterékoli z dětí hrálo roli dospělého. Možná toužíte po citové podpoře a vypadá to, že vaše dítě by vám ji rádo poskytlo. Ale chtít po dítěti, aby dospělému pomáhalo s jeho problémy, není správné a škodí mu to. (1. Korinťanům 13:11) Nedělejte si z dítěte důvěrníka ani ho nepoužívejte jako prostředníka mezi vámi a vaším bývalým partnerem.

 • Snažte se, aby život dětí měl dále řád. Je užitečné neměnit bydliště a denní rozvrh. A mnohem důležitější je zachovat si dobré duchovní návyky včetně čtení Bible a společného povídání o ní. (5. Mojžíšova 6:6–9)

VYZKOUŠEJTE: Ještě tento týden ujistěte děti o tom, že je máte rádi a že za rozvod nemohou. Zodpovězte jejich otázky, aniž byste bývalého partnera nějak očerňovali.

Ano, s rozvodem se můžete úspěšně vyrovnat. Melissa, která byla vdaná 16 let, vzpomíná: „Když jsem se rozvedla, říkala jsem si: Takhle jsem dopadnout nechtěla.“ Ale dnes je navzdory své situaci spokojená. Dodává: „Když jsem přestala usilovat o to, abych změnila minulost, hodně se mi ulevilo.“

^ 2. odst. Některá jména v tomto článku byla změněna.

^ 18. odst. Bůh nenávidí to, když někdo jedná se svým partnerem zrádně a rozvede se. Jestliže se ale něčí manžel nebo manželka dopustí smilstva, Bůh dává podvedenému partnerovi právo rozhodnout se, zda požádá o rozvod. (Malachiáš 2:16; Matouš 19:9) Viz článek „Co říká Bible – Jaké rozvody Bůh nenávidí?“Probuďte se! z 8. února 1994. Časopis vydávají svědkové Jehovovi.

K ZAMYŠLENÍ

 • Opravdu jsem dal(a) v dostatečné míře průchod svému smutku z rozvodu?

 • Jak se mohu zbavit hořkosti, kterou vůči svému bývalému partnerovi cítím?