Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | O ČEM BIBLE VLASTNĚ JE?

Dobrá zpráva pro celé lidstvo

Dobrá zpráva pro celé lidstvo

Ježíšovo vzkříšení na jeho následovníky mocně zapůsobilo – posílilo jejich přesvědčení a horlivost. Apoštol Pavel cestoval po Malé Asii a Středomoří, organizoval sbory a povzbuzoval křesťany, aby zůstali pevní navzdory nemorálnímu prostředí i násilnému odporu. Přes tyto náročné okolnosti křesťanství vzkvétalo a šířilo se.

Pavel se dostal do vězení, ale i odtud psal křesťanským sborům dopisy, ve kterých své spoluvěřící povzbuzoval a dával jim rady. Varoval je, že budou čelit ještě větší hrozbě – odpadlictví. Pod působením svatého ducha předpověděl, že se mezi nimi objeví „utlačující vlci“, kteří „budou mluvit převrácené věci, aby za sebou odvedli učedníky“. (Skutky 20:29, 30)

Toto odpadlictví se začalo projevovat koncem prvního století. Vzkříšený Ježíš přibližně v té době apoštolu Janovi v symbolech ukázal, co se stane v budoucnosti, a Jan to zaznamenal do knihy Zjevení. Jak tehdy Jan napsal, ani odpůrcům, ani falešným učitelům se nepodaří zabránit tomu, aby Bůh plně uskutečnil záměr, který má se zemí a lidstvem. Dobrá zpráva o Božím království se dostane ke „každému národu a kmenu a jazyku a lidu“. (Zjevení 14:6) Pak bude na zemi obnoven ráj a v něm budou moci žít všichni, kdo chtějí činit Boží vůli.

Připadá vám to jako dobrá zpráva? Pokud ano, zjistěte si víc o tom, co Bůh dal pro lidstvo do Bible zapsat a jaký z toho můžete mít dnes i v budoucnu užitek.

Bibli si můžete číst online na www.jw.org. Na těchto webových stránkách najdete také brožury Bible – O čem tato kniha je? Dobrá zpráva od Boha, knihu Co Bible doopravdy říká? a jiné publikace, ve kterých se mluví o tom, proč můžeme Bibli důvěřovat a jak můžeme praktické rady z této knihy uplatňovat v rodinném a osobním životě. Také si o další informace můžete říct někomu ze svědků Jehovových.

(Podle Skutků, Efezanům, Filipanům, Kolosanům, Filemonovi, 1. Jana, Zjevení.)