Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA: ZASLOUŽÍ SI NÁBOŽENSTVÍ VAŠI DŮVĚRU?

Prozkoumejte náboženství objektivně

Prozkoumejte náboženství objektivně

Představte si, že máte velmi vážnou nemoc a potřebujete operaci. Do rukou chirurga se chystáte svěřit svůj život, a proto v něj musíte mít naprostou důvěru. Nebylo by snad rozumné dopředu si zjistit, jaké má zkušenosti a výsledky?

Stejně tak rozumné je pečlivě zkoumat náboženství. Pokud patříte k nějaké náboženské organizaci, v určitém smyslu jí svěřujete do rukou svůj duchovní život a s tím i své vyhlídky na záchranu.

Ježíš stanovil zásadu, podle které můžeme náboženství objektivně prozkoumat. Řekl: „Každý strom se pozná podle svého vlastního ovoce.“ (Lukáš 6:44) Když se podíváte na nějaké konkrétní náboženství, jaké byste řekli, že nese ovoce? Kladou jeho představitelé přílišný důraz na peníze? Žijí jeho členové podle biblických zásad týkajících se válčení a morálky? A konečně, je vůbec nějaké náboženství, které si zaslouží vaši důvěru? Vybízíme vás, abyste tyto otázky prozkoumali na základě následujících článků.

„Každý strom se pozná podle svého vlastního ovoce.“ (Lukáš 6:44)