Přejít k článku

Přejít na obsah

Postoj náboženství k penězům

Postoj náboženství k penězům

Estelle *, matka sedmi dětí, pravidelně chodila do kostela. „Faráři jsem řekla, že se chci učit o Bibli.“ On jí však nikdy nenabídnul, že jí v tom pomůže. Nakonec do kostela chodit přestala. Říká: „Od představitelů církve jsem dostala dopis, ve kterém mi v podstatě sdělili, že pokud nemůžu přijít, stačí, když budu posílat příspěvky. Pomyslela jsem si: Ani je nezajímá, jestli tam chodím, nebo ne. Chtějí akorát moje peníze.“

Angelina, která byla vždycky nábožensky založená, vypráví: „V našem kostele koloval košík na peníze během bohoslužby třikrát a očekávalo se, že tam pokaždé něco hodíme. O peníze nás žádali pořád. Říkala jsem si: Tihle lidé těžko mají Božího ducha.“

A co náboženství v místě, kde žijete? Snaží se také různými způsoby dostat z lidí peníze? A je to v souladu s tím, co říká Bible?

CO UČÍ BIBLE?

Ježíš, zakladatel křesťanství, prohlásil: „Zdarma jste dostali, zdarma dávejte.“ (Matouš 10:8) Biblické poselství má nevyčíslitelnou hodnotu a mělo by být k dispozici všem, kteří se s ním chtějí seznámit.

Jak se první křesťané starali o výdaje spojené s činností sboru?

Každý přispíval, „právě jak se rozhodl ve svém srdci, ne s nechutí nebo z donucení, neboť Bůh miluje radostného dárce“. (2. Korinťanům 9:7) Apoštol Pavel řekl: „Když jsme vám kázali Boží dobrou zprávu, pracovali jsme nocí i dnem, abychom na žádného z vás nevložili nákladné břemeno.“ (1. Tesaloničanům 2:9) Aby se Pavel mohl věnovat kazatelské službě, živil se jako výrobce stanů. (Skutky 18:2, 3)

JAK JE TO U SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH?

Svědkové Jehovovi se obvykle scházejí v neokázalých budovách, kterým se říká sály Království. Jak jsou hrazeny výdaje na jejich provoz? Během shromáždění svědkové nenechávají kolovat talíře na příspěvky ani žádným jiným způsobem nežádají o finanční dary. Každý, kdo oceňuje biblické vyučování, může nenápadně vhodit příspěvek do schránky umístěné v sále Království.

Jak by náboženství mělo být financováno?

Je jasné, že i tisk a distribuce tohoto časopisu něco stojí. Přesto v něm neuvidíte žádnou komerční reklamu nebo žádost o příspěvky. Důraz je kladen na šíření biblické pravdy.

Co myslíte, není snad tento přístup v souladu s Ježíšovými slovy a příkladem prvních křesťanů?

^ 2. odst. Některá jména v této sérii článků byla změněna.