Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Je možné žít věčně?

Díky čemu můžeme být osvobozeni od smrti?

První člověk Adam žil řadu století. Nakonec ale zestárnul a zemřel. Lidé od té doby vyzkoušeli mnoho způsobů, jak stárnutí zabránit. Avšak uniknout smrti se nikomu nepodařilo. Proč? Adam zestárnul a zemřel proto, že zhřešil, když neposlechl Boha. A my stárneme proto, že jsme od Adama zdědili hřích a trest za něj, totiž smrt. (Přečtěte si 1. Mojžíšovu 5:5; Římanům 5:12.)

Abychom mohli žít věčně, někdo za nás musí zaplatit výkupné. (Job 33:24, 25) Výkupné je cena za to, aby byl někdo osvobozen, a my potřebujeme být osvobozeni od smrti. (2. Mojžíšova 21:29, 30) Toto výkupné zaplatil Ježíš, když za nás zemřel. (Přečtěte si Jana 3:16.)

Jak můžeme získat věčný život?

Od nemocí a stárnutí nebude osvobozen každý člověk. Lidé, kteří tak jako Adam neposlouchají Boha, tuto výsadu mít nebudou. Z věčného života se budou těšit pouze ti, kterým jsou odpuštěny jejich hříchy. (Přečtěte si Izajáše 33:24; 35:3–6.)

Pro to, aby nám byly hříchy odpuštěny, musíme něco udělat. Musíme poznat Boha tím, že budeme studovat jeho Slovo, Bibli. Tato kniha nás učí lepšímu způsobu života a také se z ní dozvídáme, jak získat Boží přízeň a věčný život. (Přečtěte si Jana 17:3; Skutky 3:19.)