Přejít k článku

Přejít na obsah

Mojžíš — Muž, který měl víru

Mojžíš — Muž, který měl víru

CO JE VÍRA?

Podle Bible víra zahrnuje silné přesvědčení postavené na pevných základech. Ten, kdo má víru, si je jistý, že Bůh splní všechny své sliby.

JAK JI MOJŽÍŠ DÁVAL NAJEVO?

Mojžíš svůj život soustředil kolem Božích slibů. (1. Mojžíšova 22:15–18) Měl možnost žít v pohodlí, obklopený egyptským bohatstvím, ale vzdal se toho a „zvolil si, aby s ním bylo špatně zacházeno spolu s Božím lidem, spíše než aby měl dočasné potěšení z hříchu“. (Hebrejcům 11:25) Bylo to nějaké impulzivní rozhodnutí, kterého by později litoval? Ne, protože Bible říká, že Mojžíš „zůstal stálý, jako by viděl Toho, kdo je neviditelný“. (Hebrejcům 11:27) Svých rozhodnutí, která udělal na základě víry, nikdy nelitoval.

Mojžíš se také snažil posilovat víru ostatních. Podívejme se například, co se stalo, když se Izraelitům zdálo, že se ocitli v pasti mezi faraonovou armádou na jedné straně a Rudým mořem na druhé. Vystrašení Izraelité čekali neodvratnou záhubu, a tak volali o pomoc k Jehovovi a Mojžíšovi. Jak Mojžíš reagoval?

Těžko mohl tušit, že Bůh se chystá rozdělit Rudé moře a otevřít tak Izraelitům únikovou cestu. Byl si však jistý, že Bůh něco pro záchranu svého lidu udělá, a chtěl, aby stejnou jistotu měli i ostatní Izraelité. Čteme: „Mojžíš řekl lidu: ‚Nebojte se. Stůjte pevně a uvidíte záchranu od Jehovy, kterou pro vás dnes vykoná.‘“ (2. Mojžíšova 14:13) Podařilo se Mojžíšovi posílit víru Izraelitů? Rozhodně ano, protože Bible nejenom o Mojžíšovi, ale i o všech ostatních členech národa říká: „Vírou prošli Rudým mořem jako po suché zemi.“ (Hebrejcům 11:29) Mojžíšova víra pomohla nejen jemu samotnému, ale také každému, kdo si z něj vzal příklad a tuto vlastnost projevil také.

JAK MOJŽÍŠOVU VÍRU MŮŽEME NAPODOBIT?

Mojžíše můžeme napodobit tak, že i svůj život budeme soustředit kolem Božích slibů. Bůh nám kupříkladu slibuje, že se postará o naše hmotné potřeby, pokud dáme duchovní věci na první místo v životě. (Matouš 6:33) Je pravda, že nemusí být snadné odolávat všudypřítomnému materialismu, ale můžeme si být jisti, že pokud se budeme ze všech sil snažit zjednodušit si život a soustředit se na duchovní věci, Jehova nám obstará vše, co potřebujeme. Ujišťuje nás: „Rozhodně tě neopustím, rozhodně tě ani nezanechám.“ (Hebrejcům 13:5)

Chceme také pomáhat druhým, aby rostli ve víře. Moudří rodiče si například uvědomují, že mají vynikající příležitost budovat víru svých dětí. Od útlého dětství by je měli vést k tomu, že existuje Bůh, který nám dává měřítka pro to, co je správné a špatné. Děti navíc musí získat přesvědčení, že dodržovat tato měřítka je v jejich nejlepším zájmu. (Izajáš 48:17, 18) Když rodiče svým dětem pomáhají vypěstovat si víru v to, že Bůh „je a že odměňuje ty, kdo jej hledají“, předávají jim tak drahocenný dar. (Hebrejcům 11:6, Bible21)