Přejít k článku

Přejít na obsah

 POZNEJTE BOŽÍ OSOBNOST

„Není Bohem mrtvých, ale živých“

„Není Bohem mrtvých, ale živých“

Je smrt mocnější než Bůh? Samozřejmě, že ne. Jak by také smrt — nebo jakýkoli jiný „nepřítel“ — mohla být mocnější než „Všemohoucí Bůh“? (1. Korinťanům 15:26; 2. Mojžíšova 6:3) Bůh může smrt přemoci prostřednictvím vzkříšení a slibuje, že právě to udělá v novém světě. * Jak spolehlivý je tento slib? Na to nám Boží vlastní Syn Ježíš odpovídá slovy, která nás mohou naplnit nadějí. (Přečtěte si Matouše 22:31, 32.)

Když Ježíš mluvil k saduceům, kteří ve vzkříšení nevěřili, řekl: „Pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co k vám Bůh mluvil, když řekl: ‚Já jsem Bůh Abrahamův a Bůh Izákův a Bůh Jákobův‘? Není Bohem mrtvých, ale živých.“ Ježíš zde připomněl rozhovor, který měl Bůh s Mojžíšem u hořícího keře někdy v roce 1514 př. n. l. (2. Mojžíšova 3:1–6) Tím, že Ježíš citoval Jehovův výrok „jsem Bůh Abrahamův a Bůh Izákův a Bůh Jákobův“, naznačil, že slib o vzkříšení se jistě splní. Proč to můžeme říci?

Podívejme se na tato slova z časového hlediska. Když Jehova mluvil s Mojžíšem, patriarchové Abraham, Izák a Jákob byli už dávno mrtví — Abraham 329 let, Izák 224 a Jákob 197. Přesto Jehova neřekl „byl jsem jejich Bůh“, ale „jsem jejich Bůh“. Jehova o těchto třech mrtvých mužích mluvil, jako by byli stále naživu. Proč?

Ježíš to vysvětlil: „[Jehova] není Bohem mrtvých, ale živých.“ Zamysleme se chvíli nad tím, co vlastně tato slova znamenají. Pokud by neexistovala naděje na vzkříšení, pak by Abraham, Izák a Jákob navždy zůstali v okovech smrti. V takovém případě by byl Jehova Bohem mrtvol. A to by znamenalo, že smrt je mocnější než on. Jako by byl příliš slabý na to, aby své věrné služebníky osvobodil z otroctví smrti.

Jak je to tedy s Abrahamem, Izákem, Jákobem a dalšími Božími spravedlivými služebníky, kteří zemřeli? Ježíš s pevným přesvědčením prohlásil: „Ti všichni jsou pro něho živí.“ (Lukáš 20:38) To, že Jehova své věrné služebníky, kteří zemřeli, vzkřísí, je tak jisté, že je bere, jako by byli naživu. (Římanům 4:16, 17) Jehova je má všechny uložené ve své neomezené paměti a v pravý čas je přivede zpátky k životu.

Jehova je nekonečně mocnější než smrt.

Není snad to, že bychom se mohli vidět s našimi blízkými, kteří zemřeli, lákavá vyhlídka? Pamatujme, že Jehova je nekonečně mocnější než smrt. Nic mu nemůže zabránit, aby svůj slib vzkřísit mrtvé dodržel. Chtěli byste se o tomto slibu a o Bohu, který ho splní, dozvědět více? Váš vztah k Jehovovi, který je „Bohem . . . živých“, se tím jistě prohloubí.

Doporučené čtení Bible na únor:

Matouš 22Marek 8

^ 3. odst. Více se o Božím slibu vzkřísit mrtvé k životu ve spravedlivém novém světě dozvíte ze 7. kapitoly knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.