Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Jaké má Bůh jméno?

Všichni členové naší rodiny mají osobní jméno. Jména dáváme i domácím mazlíčkům. Nebylo by tedy logické, aby i Bůh měl jméno? Bůh má v Bibli mnoho titulů, jako například všemohoucí Bůh, Svrchovaný pán nebo Stvořitel, ale má také své osobní jméno. (Přečtěte si Izajáše 42:8.)

Mnohé překlady Bible uvádějí Boží osobní jméno v Žalmu 83:18. Například ve Svatém Písmu — Překladu nového světa je na tomto místě řečeno: „Ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“

Proč bychom měli Boží jméno používat?

Bůh si přeje, abychom jeho osobní jméno používali. Jménem oslovujeme ty, které máme rádi, například blízké přátele. Mělo by to snad být jiné, když mluvíme se svým Bohem? K tomu, abychom Boží jméno používali, navíc vybízel Ježíš Kristus. (Přečtěte si Matouše 6:9; Jana 17:26.)

Chceme-li být Božími přáteli, je samozřejmě zapotřebí víc než jen vědět, jak se Bůh jmenuje. Jakou má kupříkladu osobnost? Je opravdu možné k němu získat blízký vztah? Odpovědi na tyto otázky jsou obsaženy v Bibli.