Přejít k článku

Přejít na obsah

Pomoc potřebným

Pomoc potřebným

„Kdo má laskavé oko, bude požehnán, protože dal ze svého jídla poníženému.“ PŘÍSLOVÍ 22:9

Z jakého důvodu někteří lidé slaví Vánoce.

Ježíš pomáhal těm, kdo byli chudí, nemocní či jinak strádali, a někteří ho v tom chtějí napodobit. Říkají si, že tím nejlepším obdobím pro to jsou Vánoce, kdy se charitativní organizace zvláště snaží vybírat příspěvky.

Jaká je realita?

Během svátků jsou mnozí lidé plně zaměstnáni nakupováním, zábavou a návštěvami přátel nebo příbuzných. Na to, aby se mohli věnovat chudým a potřebným, jim tak nezbývá skoro žádný čas, energie ani prostředky, takže se možná nakonec spokojí jen s nějakým příspěvkem na charitu.

Které biblické zásady mohou pomoct?

„Nezadržuj dobro před těmi, jimž patří, když je v moci tvé ruky to učinit.“ (Přísloví 3:27) Lidé nejsou chudí, hladoví či nemocní pouze o Vánocích. Pokud víte, že někdo potřebuje pomoc a je ve vašich silách mu ji poskytnout, proč byste čekali do Vánoc? Bůh vás za takové laskavé a soucitné skutky jistě odmění.

„Ať si každý z vás ve svém domě dá každý první den v týdnu něco stranou do zásoby podle toho, jak se mu daří.“ (1. Korinťanům 16:2) Apoštol Pavel dal tuto radu křesťanům v prvním století, kteří chtěli pomáhat chudým. Mohli byste si i vy dávat nějaké peníze stranou a pravidelně tak přispívat jednotlivcům či nějaké organizaci, která své prostředky využívá moudře? Budete tak pečovat o ty, kdo to potřebují, aniž byste nepřiměřeně zatížili svůj rozpočet.

„Nezapomínejte konat dobro a dělit se o věci s jinými, protože takové oběti se Bohu líbí.“ (Hebrejcům 13:16) Všimněte si, že „dělit se o věci s jinými“ nestačí. Měli bychom také „konat dobro“. Moudří rodiče své děti například vedou k tomu, aby pomáhaly starším lidem s každodenními činnostmi, aby potěšily nemocné nějakým milým psaním, návštěvou nebo telefonátem a aby se osobně zajímaly o jiné děti, které jsou chudé nebo trpí nějakým postižením. Děti se tak učí být laskavé a štědré po celý rok.

Moudří rodiče své děti vedou k tomu, aby pomáhaly starším a nemocným lidem a dětem, které nějak strádají. Děti se tak učí být laskavé a štědré po celý rok.