Přejít k článku

Přejít na obsah

Čas s rodinou

Čas s rodinou

„Pohleď, jak je dobré a jak příjemné, když spolu bratři bydlí v jednotě!“ ŽALM 133:1

Z jakého důvodu někteří lidé slaví Vánoce.

Vzhledem k tomu, že všichni Izraelité byli potomky Jákoba, nazvaného také Izrael, byli „bratry“, členy jedné rodiny. Když se shromáždili ke svátkům v Jeruzalémě, bylo to „dobré“ a „příjemné“. I dnes se mnohé rodiny těší, až se o Vánocích sejdou a budou spolu prožívat „dobré“ a „příjemné“ chvíle.

Jaká je realita?

V díle Encyclopedia of Christmas and New Year’s Celebrations se píše: „Napětí v rodině, které během roku vře pod pokličkou, často překypí, když se rodina sejde o svátcích.“

Které biblické zásady mohou pomoct?

„[Splácejte] patřičnou náhradu svým rodičům a prarodičům.“ (1. Timoteovi 5:4) Podle toho, jak vám to umožňuje časový rozvrh, pravidelně členy své rodiny navštěvujte. I v případě, že příbuzní žijí daleko, můžete s nimi být v kontaktu. Mohli byste jim například napsat dopis, zatelefonovat, poslat e-mail nebo si s nimi chatovat. Pravidelná komunikace zabrání většině nedorozumění.

„Máte stísněné místo ve své vlastní něžné náklonnosti. . . . Rozšiřte [se].“ (2. Korinťanům 6:12, 13) Z příbuzných, které vidíme jen jednou za rok, se snadno mohou stát cizí lidé, a to zvláště pro děti. Některé děti mají pocit, že s prarodiči nebo vzdálenými příbuznými nemají skoro nic společného. Děti proto povzbuzujte, aby se rozšířily ve své náklonnosti ke starším příbuzným. * Děti, které pravidelně tráví čas s lidmi pokročilejšího věku, si snáze vypěstují empatii a ocenění pro ty, kdo jsou starší než ony.

„Jak dobré je slovo v pravý čas.“ (Přísloví 15:23) Jak můžete předejít tomu, aby nedorozumění nenarušila vztahy v rodině? Jedním způsobem je zvolit ten „pravý čas“, kdy mluvit o svých oprávněných obavách. Pokud jsou vaše vztahy „promazávány“ pravidelnou komunikací, bude snazší soukromě si promluvit se členy rodiny a vyřešit jakékoli problémy. Když se pak všichni společně sejdete, bude to „dobré“ a „příjemné“.

^ 9. odst. Viz články „Proč stojí za to blíže poznat své prarodiče?“„Jak se mohu sblížit se svými prarodiči?“Probuďte se! z 22. dubna a 22. května 2001. Vydávají svědkové Jehovovi.