Přejít k článku

Přejít na obsah

Diskriminace žen

Diskriminace žen

„Když vidím, jak se s ženami zachází, vůbec nechci být dospělá.“ ZAHRA, 15 LET, citovaná ve francouzské edici časopisu GEO

VÝROK mladé dívky uvedený výše ukazuje na smutnou skutečnost — dívky a ženy všude na světě jsou po celý život vystaveny násilí a diskriminaci. Podívejme se na tato fakta:

  • Diskriminace kvůli pohlaví. Většina rodičů v Asii dává přednost chlapcům před holčičkami. Podle jedné zprávy OSN z roku 2011 v důsledku potratů, zabíjení novorozeňat nebo jejich zanedbávání chybí v tamní populaci skoro 134 milionů žen.
  • Vzdělání. Ženy a dívky tvoří v celosvětovém měřítku dvě třetiny těch, kdo mají méně než čtyři roky školní docházky.
  • Sexuální obtěžování. Více než 2,6 miliardy žen žije v zemích, kde znásilnění v manželství dosud není pokládáno za trestný čin.
  • Zdraví. Každé dvě minuty zemře v rozvojových zemích nějaká žena kvůli komplikacím v těhotenství nebo při porodu, protože nemá k dispozici základní lékařskou péči.
  • Majetková práva. Ženy vypěstují více než polovinu celosvětové úrody, a přitom v mnoha zemích nemají zákonné právo vlastnit nějaký majetek nebo dědit půdu.

Proč jsou ženám tato základní práva upírána? Některé kultury se řídí náboženskými názory a zvyklostmi, které tolerují, nebo dokonce ospravedlňují špatné zacházení s ženami a násilí vůči nim. Jeden francouzský deník citoval slova indické právničky Čandry Rámí Čópraové, která řekla: „Všechny náboženské zákony mají jedno společné: Podporují diskriminaci žen.“

Myslíte si to i vy? Domníváte se, že Bible, stejně jako mnohé jiné náboženské knihy, pokládá ženy za nehodnotné? Někdo může určité biblické verše chápat v tomto duchu. Jak se ale podle Bible dívá na ženy Bůh? Pečlivé a poctivé zkoumání toho, co Bible říká, nám odpověď na tuto citlivou otázku odhalí.