Přejít k článku

Přejít na obsah

 Poznejte Boží osobnost

„Národy budou muset poznat, že já jsem Jehova“

„Národy budou muset poznat, že já jsem Jehova“

JAK by vám bylo, kdybyste byli obviněni ze zločinu, který jste nespáchali? A co v případě, že by tento zločin způsobil velké utrpení druhým, včetně mnoha nevinných? Určitě byste chtěli své jméno očistit. Věděli jste, že Jehova je v podobné situaci? Mnozí lidé dnes Bohu dávají vinu za bezpráví a utrpení, které je ve světě. Záleží mu na tom, aby své jméno očistil? Rozhodně ano. Podívejme se, co je řečeno v knize Ezekiel. (Přečtěte si Ezekiela 39:7.)

„Již nenechám své svaté jméno znesvěcovat,“ říká Jehova. Když lidé Jehovu obviňují z bezpráví, špiní tak jeho jméno. Jak to? V Bibli „jméno“ často znamená pověst. Jedno dílo říká, že jméno Boha se týká „toho, co je o něm známo — toho, co o sobě odhaluje on sám; také představuje jeho čest a slávu“. Zahrnuje tedy Boží pověst. Co o Bohu víme, pokud jde o bezpráví? Nenávidí ho. Navíc má soucit s jeho oběťmi. * (2. Mojžíšova 22:22–24) Když lidé tvrdí, že Bůh je zodpovědný za to, co ve skutečnosti nenávidí, jeho pověst tím poskvrňují. Zacházejí tak s jeho „jménem s neúctou“. (Žalm 74:10)

Za zmínku stojí, že Jehova dvakrát používá vyjádření „své svaté jméno“. (7. verš) V Bibli je Boží jméno na řadě míst spojováno s výrazy „svatý“ nebo „svatost“. Slovo „svatý“ obsahuje myšlenku oddělenosti. Také zahrnuje čistotu a neposkvrněnost. Jehovovo jméno je svaté, protože Bůh, který ho nosí, je svatý — zcela oddělený od čehokoli, co je hříšné a nečisté. Ti, kdo Jehovu obviňují z ničemnosti, proto na jeho „svaté jméno“ kupí největší možnou pohanu.

Jehovův záměr očistit své jméno prostřednictvím Božího království je hlavním námětem Bible. Je to zdůrazněno i v knize Ezekiel, kde je na několika místech vyjádření „národy budou muset poznat, že já jsem Jehova“. (Ezekiel 36:23; 37:28; 38:23; 39:7) Všimněte si, že národy nebudou mít na výběr. To, kdo je Jehova, prostě „budou muset poznat“. Jinými slovy Jehova udělá něco, co národy země přinutí, aby rozpoznaly, že je tím, kým říká — tedy Svrchovaným pánem, jehož jméno Jehova reprezentuje vše, co je svaté, čisté a ryzí.

Často zmiňovaný slib „národy budou muset poznat, že já jsem Jehova“ je nadějí pro ty, kdo touží po ukončení bezpráví a utrpení. Jehova tento slib brzy splní a očistí své jméno od veškeré pohany. Odstraní ničemnost i ty, kdo ji páchají, a naživu zachová ty, kdo znají jeho jméno, vědí, co znamená, a mají k němu úctu. (Přísloví 18:10) Nechtěli byste se snad více dozvědět o tom, jak se přiblížit k Jehovovi, svatému Bohu, který „miluje právo“? (Žalm 37:9–11, 28)

Doporučené čtení Bible na září:

Ezekiel 39Daniel 3

^ 4. odst. Viz článek „Poznejte Boží přitažlivou osobnost — Miluje právo“ ve Strážné věži z 1. listopadu 2008.