Přejít k článku

Přejít na obsah

Vědecká přesnost

Vědecká přesnost

„[Sepsal jsem pro tebe] poučení a vědění, abys poznal výroky spolehlivé pravdy a předával ji těm, kdo na ni čekají.“ PŘÍSLOVÍ 22:20, 21, Bible21

POROVNÁNÍ: Starověké knihy často obsahovaly nespolehlivé a nebezpečné názory, které moderní věda zcela vyvrátila. Dokonce i dnes musí autoři revidovat učebnice, aby byly v souladu s novými poznatky. Bible však tvrdí, že jejím autorem je Stvořitel a že jeho slovo „trvá navždy“. (1. Petra 1:25)

PŘÍKLAD: Mojžíšův Zákon Izraelitům přikazoval, aby své výkaly zakopali „vně tábora“. (5. Mojžíšova 23:12, 13) Když se dotkli mrtvého zvířete nebo člověka, měli se umýt. (3. Mojžíšova 11:27, 28; 4. Mojžíšova 19:14–16) Malomocní měli být v karanténě, dokud se při prohlídce nepotvrdilo, že již nejsou infekční. (3. Mojžíšova 13:1–8)

CO PROKÁZALA SOUČASNÁ MEDICÍNA: Správná likvidace výkalů, mytí rukou a karanténa jsou až dosud účinnými prostředky v boji proti infekci. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje, aby tam, kde nejsou k dispozici žádné latríny ani jiná hygienická zařízení, lidé vykonávali velkou potřebu nejméně 30 metrů od zdroje pitné vody a svoje výkaly zakopávali. Světová zdravotnická organizace uvádí, že když je v nějaké komunitě zajištěna správná likvidace výkalů, sníží se tím výskyt průjmových onemocnění o 36 procent. Před necelými 200 lety se zjistilo, že když se lékaři v pitevně dotýkali mrtvol a neumyli si ruce, přenesli infekci na mnoho pacientů. Podle CDC je mytí rukou dosud „nejúčinnějším způsobem, jak se vyvarovat onemocnění a zabránit přenosu infekce na druhé“. A co karanténa malomocných nebo těch, kdo trpí jinými infekčními nemocemi? Časopis Saudi Medical Journal nedávno napsal: „V počátečních fázích epidemie může izolace a karanténa být jediným účinným opatřením, jak dostat nemoc pod kontrolu.“

CO MYSLÍTE? Očekávali byste od nějaké jiné starověké svaté knihy, že bude v souladu s moderní vědou? Nebo je Bible jedinečná?

„Na každého silně zapůsobí, když čte o přísných hygienických opatřeních v Mojžíšově době.“ Z KNIHY MANUAL OF TROPICAL MEDICINE (PŘÍRUČKA TROPICKÉHO LÉKAŘSTVÍ) OD DR. ALDA CASTELLANIHO A DR. ALBERTA J. CHALMERSE