Přejít k článku

Přejít na obsah

Splněná proroctví

Splněná proroctví

„Neselhalo ani jediné slovo ze všech dobrých slov, která k vám mluvil Jehova, váš Bůh.“ JOZUE 23:14

POROVNÁNÍ: Je známo, že starověké věštby byly nejednoznačné a nespolehlivé, a dnešní horoskopy na tom nejsou o nic lépe. Futurologie vychází ze současných trendů a jen zřídka se pokouší předpovědět konkrétní události několik století dopředu. Biblická proroctví jsou naproti tomu detailní a vždy se splní, i když sdělují už „odedávna věci, které ještě nejsou učiněny“. (Izajáš 46:10)

PŘÍKLAD: V 6. století př. n. l. měl prorok Daniel vidění, které ukazovalo, že Médo-Persie bude nečekaně poražena Řeckem, a že jakmile se vítězný řecký král stane mocným, jeho kralování skončí. Kdo nastoupí po něm? Daniel napsal: „Jsou čtyři království, jež vyvstanou z jeho národa, ale ne s jeho silou.“ (Daniel 8:5–8, 20–22)

CO ŘÍKAJÍ HISTORIKOVÉ: O více než 200 let později se králem Řecka stal Alexandr Veliký. Během deseti let porazil Médo-perskou říši a rozšířil území Řecka až k řece Indus (v dnešním Pákistánu). Ve svých 32 letech však nenadále zemřel. Jeho říše se definitivně rozpadla, když si ji rozdělili čtyři vítězové bitvy u Ipsu v Malé Asii. Žádný z nich už ale nezískal takovou moc jako Alexandr.

CO MYSLÍTE? Může o sobě nějaká jiná kniha prohlásit, že proroctví, která obsahuje, se vždy splnila? Nebo je Bible jedinečná?

„Biblická proroctví jsou . . . tak četná, že je téměř vyloučené, aby se splnila jen náhodou.“ Z KNIHY A LAWYER EXAMINES THE BIBLE (PRÁVNÍK ZKOUMÁ BIBLI) OD IRWINA H. LINTONA