Přejít k článku

Přejít na obsah

Zajistěte si dobrou budoucnost — Jak?

Zajistěte si dobrou budoucnost — Jak?

 Zajistěte si dobrou budoucnost — Jak?

CO MŮŽETE udělat pro to, aby váš život byl opravdu kvalitní? Jednou z možností je použít pozoruhodnou schopnost, kterou jako lidé máme, totiž zvážit dlouhodobé důsledky svých rozhodnutí.

Je pravda, že zaměřovat se při rozhodování na dlouhodobý užitek je obtížné. Proč? Protože mnoho lidí kolem nás usiluje o okamžité uspokojení svých tužeb. Například asi víte, že když člověk uplatňuje biblické rady, může mu to pomoct, aby si vytvořil pevné rodinné vztahy. (Efezanům 5:22–6:4) To ale předpokládá pravidelně věnovat své rodině čas a odolávat tlaku nechat se pohltit prací, rekreací nebo zábavou. Tak jako v mnoha jiných oblastech života si musíte vybrat mezi krátkodobým uspokojením a dlouhodobým užitkem. Jak najít sílu potřebnou k tomu, aby se člověk rozhodoval moudře? Postupujte podle následujících čtyř kroků.

1. Představte si, k čemu povede vaše rozhodnutí

Když stojíte před nějakým rozhodnutím, představte si co nejrealističtěji, k čemu povede. Bible říká: „Chytrý je ten, kdo uviděl neštěstí a pak se jde skrýt.“ (Přísloví 22:3) Pokud se poctivě zamyslíte nad špatnými následky, pravděpodobně vás to od rozhodnutí, které by vám ublížilo, odradí. A když si na druhou stranu představíte dlouhodobý užitek z dobrého rozhodnutí, může vás to posílit, abyste ho udělali.

Položte si otázky: Jaké výsledky přinese moje rozhodnutí za rok nebo za deset či dvacet let? Jaký bude mít dopad na moje fyzické i psychické zdraví? Jak moje volba ovlivní členy rodiny a další lidi, na kterých mi záleží? A nejdůležitější je: Bude se moje rozhodnutí líbit Bohu? Jak ovlivní můj vztah k němu? Vzhledem k tomu, že Bible obsahuje Boží myšlenky, může vám pomoci rozlišit, co se mu líbí a co ne, a upozornit vás na skrytá nebezpečí, která byste možná přehlédli. (Přísloví 14:12; 2. Timoteovi 3:16)

2. Sami prozkoumejte možnosti

Mnozí se při rozhodování řídí tím, co dělají lidé kolem nich. To, že určitým způsobem jednají všichni, ale nutně neznamená, že to povede k dobrému výsledku. Sami prozkoumejte, jaké jsou možnosti. Uvažujme například o Natalii. * Říká: „Chtěla jsem mít dobré manželství. Viděla jsem ale, že při mém způsobu života se mi to nepodaří. Všichni moji přátelé na fakultě byli velmi inteligentní mladí lidé. Přitom ale ve svém osobním životě dělali jedno špatné rozhodnutí za druhým, například neustále střídali partnery. I já jsem chodila s několika kluky. Takový způsob života mi přinášel spoustu citové bolesti.“

Natalie začala studovat Bibli se svědky Jehovovými. Vypráví: „Viděla jsem mezi nimi šťastné mladé lidi a pevná manželství. A tak ačkoli to pro mě nebylo snadné, postupně  jsem svůj styl života a hodnoty změnila.“ Co bylo výsledkem? „Vždy jsem si přála mít manžela, kterého si budu moct hluboce vážit,“ říká Natalie. „Časem jsem se vdala za muže, který má stejné náboženské přesvědčení jako já. Cítím to tak, že díky Bohu mám takový rodinný život, o jakém se mi ani nesnilo.“

3. Zvažte dlouhodobé důsledky

Aby člověk neviděl věci jen z krátkodobého hlediska, musí mít jasnou představu o tom, jakou budoucnost chce mít, a také naplánovat, jak jí dosáhne. (Přísloví 21:5) Berte v úvahu nejen 70 až 80 let trvání lidského života, ale mějte na mysli, že je před vámi věčná budoucnost, o které se zmiňuje Bible.

Bible ukazuje, že Bůh prostřednictvím výkupní oběti Ježíše Krista lidem dal možnost získat věčný život. (Matouš 20:28; Římanům 6:23) Bůh slibuje, že jeho původní záměr s lidstvem a se zemí se brzy uskuteční. Ti, kdo Boha milují, budou moct žít věčně na nádherné obnovené zemi. (Žalm 37:11; Zjevení 21:3–5) Pokud budete při rozhodování brát v úvahu dlouhodobé hledisko, může taková budoucnost čekat i vás.

4. Pracujte na dosažení svých cílů

Co můžete udělat pro to, abyste takovou budoucnost měli? Začněte tím, že budete získávat poznání o Bohu. (Jan 17:3) Hlubší poznání Bible posílí vaši důvěru v to, že Boží sliby týkající se budoucnosti se stanou skutečností. Tato víra vám může dát sílu, abyste udělali jakékoli změny potřebné k získání Božího schválení.

Zamysleme se nad tím, co zažil Michael. Vypráví: „Když mi bylo dvanáct, začal jsem pít a brát drogy. Byl jsem členem gangu a počítal jsem s tím, že se nedožiju ani třicítky. Pociťoval jsem hněv a zklamání, a proto jsem se několikrát pokusil o sebevraždu. Doufal jsem sice, že život má nějaký hlubší smysl, ale já ho zkrátka nedokázal najít.“ Když byl Michael ještě na střední škole, jeden člen jeho gangu začal studovat Bibli se svědky Jehovovými. Michael se rozhodl, že to také zkusí.

To, co poznal z Bible, změnilo jeho pohled na budoucnost. „Dozvěděl jsem se, že na zemi bude obnoven ráj a lidé budou žít pokojně, bez jakékoli úzkosti. Takovou budoucnost jsem si začal představovat i pro sebe. Mým cílem bylo vytvořit si přátelský vztah s Jehovou. Ne vždy se mi ale dařilo dělat to, co se mu líbí. I potom, co jsem začal studovat Bibli, jsem se párkrát opil a také zapletl s jednou dívkou.“

Jak Michael dokázal překonat dílčí prohry a změnit svůj způsob života? Říká: „Svědek, který se mnou studoval, mě vybízel, abych denně četl Bibli a stýkal se s takovými lidmi, kteří se chtějí líbit Bohu. Uvědomil jsem si, že kamarádi z gangu na mě pořád mají vliv. Ačkoli tihle kluci pro mě byli jako rodina, přerušil jsem s nimi všechny kontakty.“

Michael si stanovil krátkodobé cíle a priority, což mu pomohlo dosáhnout dlouhodobějšího cíle, totiž uvést svůj život do souladu s Božími měřítky. Totéž můžete udělat i vy. Napište si jak dlouhodobý cíl, tak postupné kroky, které vám pomohou jej dosáhnout. Řekněte o svých cílech těm, kdo vás v nich podpoří, a požádejte je, aby sledovali, zda děláte nějaký pokrok.

Poznávání Boha a uplatňování jeho pokynů rozhodně neodkládejte. Lásku k Bohu a k jeho Slovu začněte rozvíjet už teď. O tom, kdo se řídí biblickými zásadami, Bible říká: „Všechno, co dělá, se podaří.“ (Žalm 1:1–3)

[Poznámka pod čarou]

^ 8. odst. Jména v tomto článku byla změněna.