Přejít k článku

Přejít na obsah

Měli by se křesťané angažovat v politice?

Měli by se křesťané angažovat v politice?

 Měli by se křesťané angažovat v politice?

PRAVÍ křesťané by se do politiky zapojovat neměli. Proč ne? Protože se řídí Ježíšovým příkladem. Ježíš o sobě prohlásil: „Nejsem částí světa.“ A totéž řekl svým následovníkům: „Nejste částí světa.“ (Jan 15:19; 17:14) Uvažujme o některých důvodech, proč by se křesťané politického dění neměli účastnit.

1. Lidské schopnosti jsou omezené. Bible říká, že si lidé nejsou schopni sami vládnout a že na to ani nemají právo. Prorok Jeremjáš napsal: „Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ (Jeremjáš 10:23)

Stejně jako lidé nebyli stvořeni se schopností létat, nebyli stvořeni ani se schopností dobře vládnout jedni nad druhými. Historik David Fromkin ve své knize The Question of Government (Otázka vlády) uvedl: „Vlády jsou tvořeny lidskými bytostmi. Jsou tudíž chybující a jejich vyhlídky bývají nejisté. Mají určitou moc, ale ta je omezená.“ Není proto nijak překvapující, že Bible nás upozorňuje, abychom v lidi nevkládali důvěru. (Žalm 146:3)

2. Vliv zlých duchovních bytostí. Když Satan nabídl Ježíšovi vládu nad světem, Ježíš jeho moc nad všemi královstvími světa nepopřel. Při jiné příležitosti řekl, že Satan je „panovník světa“. A apoštol Pavel později uvedl, že Satan je „bůh tohoto systému věcí“. (Jan 14:30; 2. Korinťanům 4:4) Pavel také napsal, že křesťané zápasí „proti světovládcům této tmy, proti ničemným duchovním silám v nebeských místech“. (Efezanům 6:12) Ačkoli si to většina lidí neuvědomuje, skutečnými vládci tohoto světa jsou zlé duchovní bytosti. Jak by měla tato skutečnost ovlivnit náš pohled na politiku?

Uvažujte o tomto znázornění: Podobně jako když je loďka unášena silným mořským  proudem, jehož směr nemůže posádka nijak změnit, lidmi vytvořené politické systémy jsou ve vleku mocných, zlých duchovních sil, jejichž působení nemohou politici nijak ovlivnit. Tyto duchovní bytosti jsou rozhodnuty lidstvo naprosto zkazit a působit mu co největší utrpení. (Zjevení 12:12) Změnit to může jen někdo, kdo je mocnější než Satan a jeho démoni. Takovou moc má Jehova Bůh. (Žalm 83:18; Jeremjáš 10:7, 10)

3. Praví křesťané jsou loajální vůči Božímu Království. Ježíš a jeho učedníci věděli, že Bůh ve stanoveném čase zřídí v nebesích vládu, která bude panovat nad celou zemí. Bible tuto vládu nazývá Božím Královstvím a ukazuje, že Králem byl ustanoven Ježíš Kristus. (Zjevení 11:15) Jelikož toto Království bude mít vliv na život každého člověka, učinil Ježíš „dobrou zprávu o Božím království“ hlavním námětem svého vyučování. (Lukáš 4:43) A učedníky vedl k tomu, aby se modlili: „Ať přijde tvé království.“ Proč? Protože toto Království zajistí, aby se v nebi i na zemi děla Boží vůle. (Matouš 6:9, 10)

Co se ale stane s lidskými vládami? Bible říká, že vlády „celé obydlené země“ budou zničeny. (Zjevení 16:14; 19:19–21) Pokud člověk opravdu věří, že se Boží Království chystá odstranit všechny lidmi vytvořené politické systémy, je logické, že je nebude podporovat. Kdyby to dělal, ve skutečnosti by se stavěl proti Bohu.

Jestliže se praví křesťané neangažují v politice, znamená to, že nechtějí být přínosem pro společnost, ve které žijí? Odpověď najdete v dalším článku.

[Praporek na straně 7]

Svědkové Jehovovi jsou zastánci Božího Království, ne politických reforem