Přejít k článku

Přejít na obsah

Jaká je budoucnost náboženství?

Jaká je budoucnost náboženství?

 Poznávejte Boží Slovo

Jaká je budoucnost náboženství?

Tento článek rozebírá otázky, které vás už možná napadly. Ukazuje, kde na ně můžete najít odpovědi ve své Bibli. Svědkové Jehovovi si s vámi o těchto odpovědích rádi popovídají.

1. Jsou všechna náboženství dobrá?

V každém náboženství se bezpochyby najdou lidé, kteří se upřímně snaží líbit Bohu. On o takových lidech ví a záleží mu na nich. Je však smutné, že ve jménu náboženství se někdy páchá zlo. V minulosti někteří náboženští vůdci své odpůrce dokonce mučili. (2. Korinťanům 4:3, 4; 11:13–15) A v dnešní době se ze sdělovacích prostředků dozvídáme, že někteří duchovní povzbuzují k teroristickým činům, podporují válčení nebo zneužívají děti. (Přečtěte si Matouše 24:3–5, 11, 12.)

Bible říká, že existují dva druhy náboženství — pravé a falešné. Falešné náboženství neučí o Bohu pravdu. Jehova Bůh si však přeje, aby lidé pravdu o něm poznali. (Přečtěte si 1. Timoteovi 2:3–5.)

2. Co se stane s falešným náboženstvím?

Bůh nechce, aby lidé byli oklamáni jakýmkoli náboženstvím, které tvrdí, že vede lidi k Bohu, ale pravdu o něm neučí. Ti, kdo patří k takovým náboženstvím, jsou ve skutečnosti přáteli světa, kterému vládne Satan Ďábel. (Jakub 4:4; 1. Jana 5:19) Náboženství, která svoji oddanost projevují spíše lidským vládám než Bohu, Boží Slovo přirovnává k prostitutce, která je označena jako „Velký Babylón“. Toto jméno dostala podle starověkého města, odkud se po potopě v Noemových dnech začalo falešné náboženství šířit. S náboženstvím, které lidi podvádí a utlačuje, Bůh už brzy rázně skoncuje. (Přečtěte si Zjevení 17:1, 2, 5, 17; 18:8, 23, 24.)

  3. Proč je zničení falešného náboženství dobrou zprávou?

Blížící se soud nad falešným náboženstvím je dobrou zprávou proto, že celému světu přinese osvobození od útlaku. Žádné falešné náboženství už nikdy nebude klamat ani rozdělovat lidstvo. Všichni lidé budou jednotně uctívat pravého Boha. (Přečtěte si Izajáše 11:9; Zjevení 18:20, 21; 21:3, 4.)

4. Jaké rozhodnutí by měli upřímní lidé udělat?

Na upřímné lidi, kteří jsou v různých církvích a náboženských skupinách, Jehova nezapomíná. Shromažďuje je a sjednocuje tím, že jim pomáhá poznat pravdu z Bible. (Přečtěte si Micheáše 4:2, 5.)

Každého, kdo mu chce sloužit, Jehova s láskou přijímá do své rodiny. Když se i přes případný nesouhlas přátel a příbuzných rozhodneme sloužit Jehovovi, získáme mnoho — přátelství s Bohem, novou milující rodinu a naději na věčný život. (Přečtěte si Marka 10:29, 30; 2. Korinťanům 6:17, 18.)

Více informací najdete v 15. a 16. kapitole této knihy, Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.

[Podpisek obrázku na straně 16]

The Complete Encyclopedia of Illustration od J. G. Hecka