Přejít k článku

 Přečtěte si s dětmi

„Stále se přidržoval Jehovy“

„Stále se přidržoval Jehovy“

VÍŠ, co to znamená někoho se přidržet?  * Znamená to, že ho máš rád a nechceš ho opustit. Teď si spolu popovídáme o někom, o kom Bible říká, že se stále „přidržoval Jehovy“, pravého Boha. Jmenoval se Ezekjáš. Podívejme se, co se od něj můžeme naučit.

Ezekjáš neměl šťastné dětství. Když byl ještě malý, jeho otec, judský král Achaz, přestal sloužit Jehovovi a začal prosazovat uctívání falešných bohů. Dal dokonce zabít nejméně jednoho ze svých synů — Ezekjášova vlastního bratra — a předložil ho jako oběť jednomu z bohů, které uctíval!

I když Achaz dělal špatné věci, Ezekjáš stále poslouchal Jehovu. Co myslíš, bylo to pro něj těžké? — Určitě ano. Ale Ezekjáš se nevzdal! Ukážeme si, díky čemu se dokázal držet Jehovy a jak to můžeme dokázat i my.

Ezekjáš věděl i o jiných lidech, kteří poslouchali Jehovu. Jedním z nich byl David. Žil sice o stovky let dřív, ale Ezekjáš se o něm mohl dozvědět z Božího Slova. David napsal: „Kdyby mě opravdu opustil můj vlastní otec a má vlastní matka, dokonce sám Jehova by se mě ujal.“

Víš, co Davidovi pomáhalo, aby Jehovu poslouchal? — Byla to jeho víra. Byl si jistý, že pokud bude poslušný, Jehova mu bude pomáhat. Vůbec o tom nepochyboval!  Když Ezekjáš o Davidově příkladu přemýšlel, pomáhalo mu to, aby se držel Jehovy a poslouchal ho. Když budeš Jehovu poslouchat, můžeš si být jistý, že bude pomáhat i tobě.

Co máš ale dělat v případě, že tatínek nebo maminka Jehovovi neslouží? — Bůh říká, že by děti měly poslouchat své rodiče. A to platí i pro tebe. Pokud ale tvoji rodiče chtějí, abys udělal něco, co Bůh zakazuje, můžeš jim vysvětlit, proč to neuděláš. Neměl bys lhát, krást nebo dělat cokoli, o čem Bůh říká, že to je špatné. A nezáleží na tom, kdo to po tobě chce. Správné je poslouchat Boha.

Dobré příklady jsou pro nás důležité. Ezekjáš si nebral příklad jen z Davida, ale také ze svého dědečka Jotama. I když Jotam zemřel ještě před Ezekjášovým narozením, Ezekjáš se o jeho životě mohl dozvědět. I my se o něm můžeme dočíst v Bibli. Napadá tě, kdo ještě pro nás může být dobrým příkladem? 

Je pravda, že Ezekjáš, David, Jotam a další nedokonalí lidé dělali chyby. I o tom se v Bibli můžeme dočíst. Všichni ale milovali Jehovu, své chyby přiznávali a snažili se dělat to, co je správné. Jediný, kdo chyby nedělal, byl Boží Syn, Ježíš. Proto se o něm chtěj dozvědět co nejvíc a snaž se napodobovat jeho příklad.

^ 3. odst. Pokud čtete tento článek s dítětem, pomlčka vás upozorní, že mu máte dát možnost, aby se vyjádřilo.