Přejít k článku

Přejít na obsah

Co vám může pomoci

Co vám může pomoci

Vzhledem k tomu, že je přírodních katastrof čím dál víc a jsou stále ničivější, jak se na ně můžete připravit? A pokud nějakou pohromu zažijete, co vám pomůže to zvládnout? Podívejte se na několik praktických kroků.

Vyhněte se nebezpečí.

„Chytrý je ten, kdo uviděl neštěstí a pak se jde skrýt, kdežto nezkušení šli dál a musí trpět trest,“ říká Bible. (Přísloví 22:3) Tato moudrá rada se dá uplatnit i na přírodní katastrofy. Pokud zazní varování před hrozícím výbuchem sopky, povodněmi, hurikánem nebo tajfunem, je moudré ohroženou oblast opustit. Život je důležitější než dům nebo jiné hmotné věci.

Někteří lidé si mohou vybrat, zda na vysoce rizikovém území budou žít, nebo ne. Jedna instituce k tomu uvádí: „Riziko katastrofy je vysoké v určitých oblastech. Největší nebezpečí hrozí jen na velmi malé části zemského povrchu a většina rozsáhlých katastrof se v budoucnu vyskytne právě tam.“ To se může týkat například nízko položených pobřežních území nebo oblastí blízko zlomových linií v zemské kůře. Pokud v takových oblastech nemusíte žít nebo se můžete přestěhovat na bezpečnější místo, můžete tím významně snížit riziko, že se stanete obětí katastrofy.

Udělejte si akční plán.

Katastrofa vás může postihnout, i když jste podnikli všechna preventivní opatření. Mnohem lépe situaci zvládnete, když budete mít akční plán. To je také v souladu s již uvedenou radou v Příslovích 22:3. Máte připravené evakuační zavazadlo? Příručka 1–2–3 of Disaster Education doporučuje, aby obsahovalo balíček první pomoci, balenou vodu, trvanlivé potraviny a důležité dokumenty. Je také moudré s rodinou probrat, jaké katastrofy by vás mohly postihnout a jak postupovat v případě každé z nich.

Máte připravené evakuační zavazadlo?

Mějte blízký vztah k Bohu.

To může pomoci, ať se stane cokoli. Bible říká, že Bůh je „Otec projevů něžného milosrdenství a Bůh veškeré útěchy, jenž nás utěšuje ve všem našem soužení“. Jiný verš o něm říká, že „utěšuje zkroušené“. (2. Korinťanům 1:3, 4; 7:6)

Bůh si skutečně velmi dobře uvědomuje, co se děje těm, kdo mu důvěřují. Je Bohem lásky a povzbuzuje nás nejrůznějšími způsoby. (1. Jana 4:8) Modlitby o Božího mocného  svatého ducha, ne o to, aby se stal zázrak, mohou pomoci v jakékoli situaci. Svatý duch může těm, kdo prožívají trápení, připomenout povzbudivé a utěšující biblické pasáže. Boží věrní služebníci se mohou cítit jako starověký izraelský král David, který řekl: „I když kráčím údolím hlubokého stínu, nebojím se ničeho špatného, vždyť jsi se mnou; tvůj prut a tvá hůl, ty mě utěšují.“ (Žalm 23:4)

Modlitby o Božího mocného svatého ducha, ne o to, aby se stal zázrak, mohou pomoci v jakékoli situaci

Spolukřesťané si pomáhají.

Křesťanský prorok Agabos v prvním století předpověděl, že „na celou obydlenou zemi má přijít velký hladomor; což se skutečně stalo za času Claudia“. Tento krutý hladomor postihl mnoho Ježíšových učedníků v Judeji. Co udělali křesťané, kteří žili jinde, když se o tom doslechli? Biblická zpráva uvádí: „Rozhodli [se], každý z nich podle toho, jak si to kdo mohl dovolit, že pošlou hmotnou pomoc bratrům, kteří bydlí v Judeji.“ (Skutky 11:28, 29) A z lásky k nim to také udělali.

Spolukřesťané si vzájemně pomáhají vyrovnat se s následky katastrof

„Cítila jsem, že Jehova mě má rád a chrání mě“

Když dnes dojde k nějaké katastrofě, Boží služebníci jednají podobně. Svědkové Jehovovi jsou známí tím, že svým spolukřesťanům pomáhají. Například když 27. února 2010 zasáhlo Chile silné zemětřesení, okamžitě zareagovali. Karla, jejíž dům byl smeten vlnou tsunami, vypráví: „Hned druhý den přijeli [svědkové] z jiných zemí, aby nám pomohli. Moc nás to utěšilo a povzbudilo. Není pochyb o tom, že nás Jehova utěšil prostřednictvím těchto laskavých dobrovolníků. Cítila jsem, že mě má rád a chrání mě.“ Její dědeček, který není svědkem, to všechno sledoval a pak řekl: „Je to něco úplně jiného, než co jsem léta viděl u členů své církve.“ Natolik to na něj zapůsobilo, že svědky Jehovovy požádal, aby s ním studovali Bibli.

Být ve spojení s lidmi, kteří milují Boha, může být v časech těžkostí velkou pomocí. Přijde ale někdy doba, kdy žádné katastrofy nebudou? Přečtěte si, co k tomu říká Bible.