Přejít k článku

Přejít na obsah

Jaký máme užitek z Božích zákonů?

Jaký máme užitek z Božích zákonů?

  Poznávejte Boží Slovo

Jaký máme užitek z Božích zákonů?

Tento článek rozebírá otázky, které vás už možná napadly. Ukazuje, kde na ně můžete najít odpovědi ve své Bibli. Svědkové Jehovovi si s vámi o těchto odpovědích rádi popovídají.

1. Proč bychom měli Boha poslouchat?

Boha bychom měli poslouchat především proto, že nás stvořil. I Ježíš Boha vždy poslouchal. (Jan 6:38; Zjevení 4:11) Když posloucháme Boží zákony, dáváme tím najevo svoji lásku k Bohu. (Přečtěte si 1. Jana 5:3.)

Všechny zákony, které nám Jehova Bůh dal, jsou k našemu prospěchu. Ukazují nám, jak můžeme žít tím nejlepším způsobem už nyní a také co máme dělat pro to, abychom se mohli těšit ze šťastného života věčně. (Přečtěte si Žalm 19:7, 11; Izajáše 48:17, 18.)

2. Jak nám Boží zákony pomáhají k lepšímu zdraví?

Boží zákon, který odsuzuje opilství, nás chrání před smrtelnými nemocemi a nehodami. Nadměrné pití způsobuje závislost a vede k nerozumnému chování. (Přísloví 23:20, 29, 30) Jehova nám dovoluje alkohol pít, ale pouze umírněně. (Přečtěte si Žalm 104:15; 1. Korinťanům 6:10.)

Jehova nás také varuje před žárlivostí, neovládaným hněvem a jinými sklony, kterými si škodíme. Úměrně tomu, jak jeho rady uplatňujeme, prospíváme svému zdraví. (Přečtěte si Přísloví 14:30; 22:24, 25.)

3. Jak nás mohou Boží zákony chránit?

Boží zákon zakazuje sex mimo manželství. (Hebrejcům 13:4) Manželské dvojice, které tento zákon poslouchají, k sobě mají větší důvěru a vytvářejí lepší prostředí pro výchovu dětí. Mimomanželský sex má naopak často za následek nemoci, rozvody, násilí, zraněné city a neúplné rodiny. (Přečtěte si Přísloví 5:1–9.)

Když se vyhýbáme situacím, které nás k takovému jednání svádí, chráníme své přátelství s Bohem. Také díky tomu neubližujeme druhým lidem. (Přečtěte si 1. Tesaloničanům 4:3–6.)

 4. Jaký užitek máme z toho, když projevujeme úctu k životu?

Lidem, kteří z úcty k Božímu daru života přestanou s kouřením a jinými návyky, jež škodí lidskému organismu, se zlepší zdraví. (2. Korinťanům 7:1) Bůh si váží i života nenarozeného dítěte. (2. Mojžíšova 21:22, 23) Nesmíme tedy takovému dítěti život úmyslně vzít. Ti, kdo přijali Boží názor na život, kromě toho dodržují doma, v práci i při jízdě autem bezpečnostní opatření. (5. Mojžíšova 22:8) Považují život za dar od Boha, a proto ho neriskují ani při nebezpečných sportech. (Přečtěte si Žalm 36:9.)

5. Proč je pro nás užitečné, když uznáváme svatost krve?

Bůh říká, že krev je svatá, protože představuje život neboli duši nějakého tvora. (1. Mojžíšova 9:3, 4) Podle Božího zákona se hodnota krve rovná hodnotě života. Na základě tohoto zákona Bůh umožnil, aby nám byly odpuštěny hříchy. (Přečtěte si 3. Mojžíšovu 17:11–13; Hebrejcům 9:22.)

Jak to udělal? Poslal na zem svého Syna, aby nás svou krví vykoupil. Jeho krev byla drahocenná, protože byl dokonalý. Předložil ji Bohu jako něco, co představovalo jeho život. (Hebrejcům 9:12) Jeho prolitá krev nám dává možnost žít věčně. (Přečtěte si Matouše 26:28; Jana 3:16.)

Více informací najdete ve 12. a 13. kapitole této knihy, Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.