Přejít k článku

 Přečtěte si s dětmi

Kdy není vhodný čas na spaní

Kdy není vhodný čas na spaní

ASI souhlasíš s tím, že když jsi ve škole, je důležité tam neusínat. Hodně dětí při hodinách pospává, ale pokud se chceš něco naučit, musíš dávat pozor. To samé platí i o shromážděních, kde se studuje Bible.

Co myslíš, že ti pomůže neusínat?  * Například je dobré chodit večer včas do postele. Možná ti také pomůže, když si po obědě krátce zdřímneš. Podívejme se, co se můžeme naučit z příběhu jednoho mladíka, který pozdě večer usnul během proslovu apoštola Pavla. Přečti si v Bibli Skutky, 20. kapitolu, 7.–12. verš a uvidíš, co se přihodilo.

Pavel byl právě na návštěvě sboru v přístavním městě Troadě. Bible říká, že příští den se chystal odcestovat lodí, a proto „svou řeč prodloužil až do půlnoci“. Čteme: „Jistý mladý muž jménem Eutychos seděl u okna a tvrdě usnul, zatímco Pavel mluvil dál.“ Co se pak stalo? 

Eutychos vypadl z okna „ze třetího poschodí“. Pavel a ostatní běželi dolů, jak nejrychleji uměli. Eutychos ležel na zemi a byl mrtvý! Umíš si představit, jak byli všichni nešťastní? — Bible říká, že Pavel se k Eutychovi sklonil a objal ho. Po chvíli radostně zvolal: ‚Nebojte se, žije!‘ Bůh Eutychovi vrátil život.

 Co se z toho, co se přihodilo Eutychovi, dozvídáme o Bohu? — Třeba to, že Jehova, náš nebeský Otec, může mrtvým vrátit život, a to i mladým lidem. Jehova tě miluje a rozumí ti, dokonce víc než tvoji rodiče. Když byl Ježíš na zemi, bral malé děti do náruče a žehnal jim a tak ukázal, že jeho Otec má děti rád. Ježíš také některé mladé lidi vzkřísil, například dvanáctiletou dívku.

Co pociťuješ, když víš, že tě tvůj nebeský Otec miluje? — Působí to na nás tak, že my zase máme rádi jeho a chceme ho poslouchat. Víš, jak mu můžeme ukázat, že ho milujeme? — Můžeme mu to povědět. Ježíš řekl: „Miluji Otce.“ Ale nevyjadřoval to jenom slovy. Ukazoval to i tím, co dělal.

Ježíš Boha poslouchal. Řekl: „Vždy dělám to, co se mu líbí.“ Chceš také dělat radost Jehovovi a jeho Synu Ježíšovi tím, jak se chováš? Tak se snaž ve škole a na křesťanských shromážděních neusínat.

^ 4. odst. Pokud čtete tento článek s dítětem, pomlčka vás upozorní, že mu máte dát možnost, aby se vyjádřilo.