Přejít k článku

Přejít na obsah

 Přečtěte si s dětmi

Připadá ti někdy, že tě druzí neberou?

Připadá ti někdy, že tě druzí neberou?

KDYŽ někoho druzí neberou, může si připadat odstrčený. Možná má jinou barvu pleti, pochází z jiné země, mluví jinak než ostatní nebo se jinak chová. Připadá ti někdy, že tě druzí neberou?  *

Popovídáme si o jednom muži, který takový pocit měl. Jmenoval se Mefibošet. Dozvíme se, kdo to byl a proč se tak asi cítil. Pokud ti někdy přijde, že tě druzí neberou, můžeš se od Mefibošeta hodně naučit.

Mefibošet byl syn Jonatana, který byl blízkým přítelem Davida. Předtím než Jonatan zemřel v bitvě, poprosil Davida, aby byl hodný k jeho dětem. David se stal králem a o několik let později si na Jonatanovu prosbu vzpomněl. Mefibošet tehdy ještě žil. Když byl malý, měl těžký úraz a celý život skoro nemohl chodit. Chápeš, proč si mohl připadat odstrčený? 

David chtěl pro Jonatanova syna udělat něco dobrého. Proto zařídil, aby se Mefibošet přestěhoval do domu, který byl blízko Davidova sídla v Jeruzalémě. Mefibošet měl také vyhrazené místo u Davidova stolu. Navíc od Davida dostal sluhy — jednoho muže, který se jmenoval Ciba, a jeho syny a služebníky. David projevil Jonatanovu synovi opravdu velkou úctu. Víš, co se stalo potom? 

 David začal mít problémy v rodině. Jeden z jeho synů, který se jmenoval Absalom, se proti němu vzbouřil a chtěl se stát králem. David musel utéct, aby nepřišel o život. Mnozí lidé se k němu připojili, protože věděli, že má právo být králem. Mefibošet s ním chtěl jít také, ale nemohl, protože se mu špatně chodilo.

Ciba pak Davidovi řekl, že Mefibošet zůstal doma, protože se chtěl sám stát králem. A David té lži uvěřil! Dal proto Cibovi všechen Mefibošetův majetek. David brzy nad Absalomem zvítězil a vrátil se do Jeruzaléma. Mefibošetovi řekl, aby mu pověděl, jak to vlastně všechno bylo. Potom rozhodl, že si Mefibošet a Ciba mají majetek rozdělit. Co myslíš, že Mefibošet udělal? 

Nestěžoval si, že David rozhodl nespravedlivě. Věděl, že král potřebuje klid, aby se mohl soustředit na svou práci. Proto řekl, že si všechen majetek může nechat Ciba. Pro Mefibošeta bylo nejdůležitější, že se Jehovův služebník David vrátil do Jeruzaléma jako král.

Mefibošet hodně vytrpěl. Často si připadal odstrčený. Jehova ho ale měl rád a staral se o něj. Co se z toho můžeme naučit? — I když děláme, co je správné, někteří lidé o nás mohou lhát. Ježíš řekl: „Jestliže vás svět nenávidí, víte, že mě nenáviděl dříve, než nenáviděl vás.“ Ježíše lidé dokonce zabili! Můžeme si být jisti, že když budeme jednat správně, pravý Bůh Jehova a jeho Syn Ježíš nás budou mít rádi.

^ 3. odst. Pokud čtete tento článek s dítětem, pomlčka vás upozorní, že mu máte dát možnost, aby se vyjádřilo.