Přejít k článku

Přejít na obsah

Odsuzuje Bible hazardní hraní?

Odsuzuje Bible hazardní hraní?

 Odsuzuje Bible hazardní hraní?

V OBLÍBENÝCH filmech a televizních pořadech je hazardní hraní, zvláště v kasinech, často zobrazováno jako zábava krásných, bohatých a kultivovaných lidí. Samozřejmě že diváci si obvykle uvědomují, že jsou to pouhé fikce nebo představy.

V reálném světě však kasinům konkurují lístky do loterie, sázení na sport a hraní hazardních her po internetu. Hazardní hraní je „téměř celosvětovým nešvarem, který se šíří jako požár,“ uvádí kniha Internet Gambling. Například poker dnes figuruje v televizi a na internetu jako populární sport. Podle jednoho deníku odborníci odhadují, že ve Spojených státech se za posledních 18 měsíců počet hráčů pokeru zdvojnásobil.

Hazardní hraní je hra o peníze s nejistým výsledkem. Mnoho lidí uvažuje tak, že pokud peníze patří hráči a nevytvoří se u něj závislost, není na hazardním hraní nic špatného. Katechismus katolické církve uvádí, že „hry, kde rozhoduje náhoda (karty atd.), nebo sázky samy o sobě neodporují spravedlnosti. Stávají se mravně nepřijatelné, když někoho zbavují toho, co potřebuje, aby mohl krýt potřeby své nebo druhých.“ Tento závěr však není podpořen žádnou biblickou pasáží. Jaký názor na hazardní hraní by tedy měli mít křesťané? Toleruje Bible hazardní hraní, nebo ho odsuzuje?

Je třeba podotknout, že Svaté Písmo se přímo o hazardním hraní nezmiňuje. To však neznamená, že jsme v této věci ponecháni v nejistotě. Bible neobsahuje pravidla pro každou činnost nebo situaci, ale vybízí nás, abychom ‚si dále uvědomovali, jaká je Jehovova vůle‘. (Efezanům 5:17) Podle znalce Bible E. W. Bullingera řecké slovo přeložené jako „uvědomovat si“ znamená shromažďovat jednotlivé aspekty určitého námětu prostřednictvím „duševní činnosti a poznání, které se získává uvažováním a hloubáním“. To, jaká je v této věci Boží vůle, si tedy křesťan může uvědomit tak, že shromáždí biblické zásady, které se vztahují na hazardní hraní, a bude o nich uvažovat. Až budete číst biblické verše uvedené v tomto článku, můžete se ptát: Jak se tento biblický verš dá uplatnit na hazardní hraní? Co nám Boží Slovo odhaluje o tom, jaká je v té věci Boží vůle?

Víra ve šťastnou náhodu

Hazardní hraní znamená sázení na nejistotu, a proto důležitou úlohu — zvláště když jsou v sázce peníze — má víra ve štěstí, tedy tajemnou sílu, která údajně ovládá náhodné události. Například se vybírají šťastná čísla  na lístky do loterie, mezi pověrčivými hráči mahjongu je zakázáno pronášet určitá slova, a než jsou hozeny kostky, foukne se na ně. Proč? Hráči bývají přesvědčeni, že výsledek bude záviset na štěstí nebo alespoň by na štěstí záviset mohl.

Je spoléhání se na šťastnou náhodu pouze nějakou neškodnou hrou? Někteří lidé ve starověkém Izraeli si to mysleli. Věřili, že šťastná náhoda jim může přinést blahobyt. Jak se na to díval Jehova Bůh? Prostřednictvím proroka Izajáše jim řekl: „Opouštíte Jehovu, zapomínáte na mou svatou horu, prostíráte stůl pro boha Štěstí a naléváte míchané víno pro boha Osudu.“ (Izajáš 65:11) V Božích očích je víra ve štěstí určitou formou modlářství a není slučitelná s pravým uctíváním. Je projevem víry v nějakou fiktivní sílu, a ne v pravého Boha. Není žádný důvod si myslet, že Bůh svůj názor změnil.

Jak se získá výhra

Když člověk sází po internetu, nakupuje lístky do loterie nebo sází na sport či hraje v kasinu, často ho nezajímá, odkud pocházejí peníze, které chce vyhrát. Hazardní hraní se liší od klasického obchodu nebo nákupu v tom, že hráč chce vyhrát peníze, o které ostatní hráči přijdou. * Kanadské Centrum pro závislosti a duševní zdraví uvádí: „Na každého, kdo v loterii vyhraje milion, připadnou miliony lidí, kteří o své peníze přišli!“ Které biblické zásady mohou křesťanovi pomoci, aby pochopil, jak se na hazardní hraní dívá Bůh?

Poslední z Deseti přikázání, která byla dána Izraelitům, zní: „Nebudeš toužit po manželce svého bližního ani po jeho otrokovi ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu ani po ničem, co patří tvému bližnímu.“ (2. Mojžíšova 20:17) Toužit po věcech bližního — po jeho majetku, bohatství nebo penězích — je uvedeno mezi vážnými  hříchy, stejně jako toužit po jeho manželce. O staletí později apoštol Pavel zopakoval toto přikázání křesťanům, když napsal: „Nebudeš chtivý.“ (Římanům 7:7) Nemohl by se snad křesťan, který touží vyhrát to, co jiný člověk ztratí, provinit chtivostí?

„Ať už si to [většina hráčů] připouští, nebo ne,“ napsal redaktor J. Phillip Vogel, „před samotnou hrou tajně doufají, že jejich vsazené peníze, třeba jen několik dolarů, se změní v hromadu peněz.“ Takoví hráči sní o tom, že si snadno namastí kapsu. To je očividně v rozporu s biblickou radou, že křesťané mají ‚konat tvrdou práci a svýma rukama konat dobré dílo, aby měli co rozdávat někomu, kdo je v nouzi‘. (Efezanům 4:28) Apoštol Pavel také výslovně uvedl: „Jestliže někdo nechce pracovat, ať také nejí.“ A dodal, aby „jedli pokrm, na který si sami vydělají“. (2. Tesaloničanům 3:10, 12) Ale nedalo by se hazardní hraní považovat za normální práci?

Ačkoli do hazardního hraní může člověk vkládat velké úsilí, peníze takto získané jsou vyhrány, nikoli vydělány prací nebo poskytnutím nějaké služby. Při hazardním hraní se peníze sázejí přesto, že pravděpodobnost výhry je nízká a výsledek do velké míry závisí na náhodě. Hraní je založeno na naději, že dříve nebo později věci dopadnou dobře. Jednoduše řečeno hráč chce získat něco za nic. Praví křesťané jsou naproti tomu vybízeni, aby si vydělávali peníze poctivou prací. „Pro člověka není nic lepšího, než aby jedl a vskutku pil a aby dal své duši vidět dobré za svou tvrdou práci,“ napsal moudrý král Šalomoun a pak dodal, „to je z ruky pravého Boha.“ (Kazatel 2:24) Boží služebníci tedy nezakládají svou naději na nějaké iluzi ani nehledají nejrychlejší způsob, jak získat peníze. Pravé štěstí a požehnání hledají u Boha.

‚Léčka‘, které se musíme vyhýbat

Dokonce i kdyby hráč vyhrál v sázce, v níž byla malá šance na výhru, měl by si uvědomit, že hazardní hraní nepřináší jen prchavé vzrušení z výhry, ale že také má dlouhodobé následky. „Dědictví se zprvu získává chamtivostí,“ říkají Přísloví 20:21, „ale jeho vlastní budoucnost nebude požehnaná.“ Mnozí výherci v loterii a jiní hráči ke své lítosti přišli na to, že velké peníze, které vyhráli, jim nepřinesly skutečné štěstí. Je mnohem lepší řídit se biblickou radou a nezakládat svou naději na „nejistém bohatství, ale na Bohu, který nám bohatě opatřuje všechno k našemu potěšení“. (1. Timoteovi 6:17)

Kromě toho, že člověk může něco vyhrát a ztratit, existuje mnohem horší stránka hazardního hraní. „Ti, kdo se rozhodli, že zbohatnou, upadají do pokušení a léčky a do mnoha bláznivých a škodlivých tužeb, které vrhají lidi do zničení a zkázy,“ říká Boží Slovo. (1. Timoteovi 6:9) Léčka je určena k tomu, aby se do ní oběť zapletla. Bezpočet lidí, kteří byli rozhodnuti sázet pouze málo peněz nebo chtěli hazardní hraní jen několikrát vyzkoušet, se do této léčky zapletli a pak nebyli schopni se vymanit ze závislosti. Hazardní hraní jim zničilo život, rozbilo rodinu a způsobilo bolest jejich nejbližším.

Když jste uvažovali o mnoha biblických textech, které se vztahují k hazardnímu hraní, chápete nyní, jaká je Boží vůle v této věci? Apoštol Pavel vybízel své spolukřesťany: „Přestaňte se utvářet podle tohoto systému věcí, ale přeměňujte se předěláním své mysli, abyste si sami ověřili, co je dobrá a přijatelná a dokonalá Boží vůle.“ (Římanům 12:2) Křesťan by se měl řídit Boží vůlí, a ne všeobecným názorem lidí. Jehova je ‚šťastný Bůh‘ a chce, abychom se ze života radovali a nemuseli sklízet trpké plody, které s sebou nese hazardní hraní. (1. Timoteovi 1:11)

[Poznámka pod čarou]

^ 10. odst. Rozdíl mezi investováním na burze cenných papírů a hazardním hraním byl vysvětlen v Probuďte se! z 8. října 2000 na stranách 25–27. Časopis vydávají svědkové Jehovovi.

[Praporek na straně 14]

Boží služebníci vydělávají peníze poctivou prací.

[Rámeček na straně 13]

Nadšení z výhry

Je hraní hazardních her návykové, vede tedy snadno k závislosti? Po vyhodnocení jedné studie, která zkoumala reakce hráčů na výhru a prohru, dr. Hans Breiter poukázal na to, že „peněžní odměna z jedné experimentální simulace hazardního hraní vyvolává mozkovou činnost velmi podobnou činnosti pozorované u osoby, která je závislá na kokainu a dostane dávku této drogy“.

[Obrázek na straně 13]

Čí peníze si hráči přejí vyhrát?