Přejít k článku

Přejít na obsah

Obhajuj pravé uctívání!

Obhajuj pravé uctívání!

 Pro mladé čtenáře

Obhajuj pravé uctívání!

Pokyny: V tichém prostředí uvažuj o následujících otázkách. Až si budeš číst uvedené biblické pasáže, zapoj fantazii. Představuj si, že události sleduješ na vlastní oči. Naslouchej hlasům postav. Vžij se do jejich pocitů. Nech příběh ve své mysli ožít.

Hlavní postavy: Elijáš, Achab a 450 Baalových proroků

Stručný popis děje: Elijáš dokazuje, že Jehova je vyšší než Baal.

1 PŘEDSTAV SI TU SITUACI. (PŘEČTI SI 1. KRÁLOVSKOU 18:17–40.)

Na samostatný list papíru načrtni, kde podle tebe stál Elijáš, Baalovi proroci a oltáře.

Jaké zvuky „slyšíš“ v tom zmatku, který je popsán ve verších 26 až 29?

․․․․․

Jaké pocity můžeš rozeznat z hlasu Elijáše, když mluví k Baalovým prorokům?

․․․․․

2 PŘEMÝŠLEJ O SOUVISLOSTECH.

Proč Elijáš potřeboval odvahu, aby přišel za Achabem a aby pak provedl zkoušku, která pokoří stovky Baalových proroků? (Nápověda: Přečti si 1. Královskou 18:4, 13, 14.)

․․․․․

Pomocí dostupných materiálů se pokus zjistit něco o uctívání Baala, například jaké praktiky s tím byly spojeny a jaký vliv mělo toto uctívání na Izraelity.

․․․․․

 Proč podle tvého názoru Elijáš vykopal kolem Jehovova oltáře příkop a naplnil ho vodou?

․․․․․

3 UVAŽUJ O UPLATNĚNÍ. NAPIŠ, CO SI CHCEŠ ZAPAMATOVAT . . .

O odvaze, která je potřeba k obhajování pravého uctívání.

․․․․․

O užitku, který vyplývá z toho, že někdo takovou odvahu projevuje.

․․․․․

DALŠÍ UPLATNĚNÍ

Ve kterých životních situacích by ses mohl odvážněji zastávat pravého uctívání?

․․․․․

4 CO NA TEBE V TOMTO PŘÍBĚHU NEJVÍC ZAPŮSOBILO A PROČ?

․․․․․

Pokud nemáš Bibli, můžeš o ni požádat svědky Jehovovy nebo si ji číst online na www.watchtower.org/b

[Rámeček na straně 31]

Informace o oblastních sjezdech

Počínaje tímto rokem už nebudou ve Strážné věži uváděna data a místa každoročních oblastních sjezdů. Informace je možné získat na webových stránkách jw.org.