Přejít k článku

Přejít na obsah

Mimořádně významné proroctví

Mimořádně významné proroctví

 Mimořádně významné proroctví

„Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec.“ MATOUŠ 24:14

ZNALCI Bible se shodují na tom, že tento verš má obrovský význam. Proč? Protože popisuje práci, která se má konat po celém světě. A protože poukazuje na to, co by křesťané měli dělat — na kazatelskou činnost, která má probíhat před jednou závažnou a dalekosáhlou událostí a má ji ohlašovat. Tu událost Ježíš označil jako „konec“.

Tento prorocký verš se splňuje v dnešní době. Dobrá zpráva obsahuje jak pozvání, tak varování. A je důležitá i pro vás. Máte na vybranou — buď Boží Království přijmete, nebo se postavíte proti němu. Vaše volba se přímo týká vašeho života.

Zamyslete se nad kontextem tohoto verše. Několik dní před tím, než byl Ježíš přibit na kůl, za ním přišli učedníci a zeptali se ho na budoucnost. Chtěli vědět něco o zřízení Božího Království, o kterém Ježíš tak často mluvil. Také chtěli vědět o „závěru systému věcí“ nebo podle jiného překladu o ‚konci světa‘. (Matouš 24:3, Bible21)

Co jim na to Ježíš řekl? Předpověděl budoucí události — rozsáhlé války, hlad, mory a velká zemětřesení. Také řekl, že bude vzrůstat nezákonnost, že falešní náboženští učitelé zavedou mnoho lidí na scestí a že praví křesťané budou nenáviděni a pronásledováni. To všechno byly špatné zprávy. (Matouš 24:4–13; Lukáš 21:11)

Ale byla tu i dobrá zpráva. Ježíšova další slova, citovaná v úvodu, po celá staletí vedla lidi k zamyšlení a inspirovala je. I když se mnozí shodují na tom, že jsou důležitá, neshodují se na tom, co znamenají. Co vlastně je dobrá zpráva? Co je Království? Kdy se má Ježíšovo proroctví splnit a kdo ho splní? A co je „konec“? To se dočtete dál.

[Obrázek na straně 2 a 3]

 Faksimile Washingtonského rukopisu čtyř evangelií. Zvýrazněn Matouš 24:14

[Podpisek]

Z knihy Facsimile of the Washington Manuscript of the Four Gospels in the Freer Collection, 1912