Přejít k článku

Přejít na obsah

Kdo káže dobrou zprávu?

Kdo káže dobrou zprávu?

 Kdo káže dobrou zprávu?

„. . . bude [se] kázat po celé obydlené zemi.“ MATOUŠ 24:14

DOBROU zprávu kážou po celém světě svědkové Jehovovi. Dělají to různými způsoby.

Jedním z nich je mluvené slovo. Podobně jako Ježíš a jeho učedníci i svědkové Jehovovi chodí s dobrou zprávou o Božím Království přímo za lidmi. (Lukáš 8:1; 10:1) Nečekají jen na to, že lidé přijdou za nimi. Do této činnosti jsou zapojeni všichni svědkové, kterých je něco přes sedm milionů. Kážou dům od domu, na ulici, po telefonu a jinými způsoby. Minulý rok strávili touto činností přes 1,5 miliardy hodin.

Učí druhé nejen o Božím Království, ale také o ‚všem, co Ježíš přikázal‘. (Matouš 28:20) Pravidelně vedou více než osm milionů bezplatných domácích biblických studií.

Svědkové kážou po celém světě, ve 236 zemích. Kážou lidem z nejrůznějšího prostředí. Svou činnost vykonávají všude — na venkově i ve městech, v amazonských pralesech i v sibiřské tajze, v afrických pouštích i v Himálajích. Za tuto práci nejsou placeni, vykonávají ji na vlastní náklady a ve svém volném čase. Dělají to proto, že milují Boha i lidi.

Dobrou zprávu také oznamují prostřednictvím publikací. Tento časopis, jehož celý název zní Strážná věž hlásající Jehovovo Království, nyní vychází ve 185 jazycích a každé vydání v nákladu více než 42 milionů výtisků. Časopis Probuďte se! také seznamuje veřejnost s Královstvím a vychází v 83 jazycích, každé číslo v nákladu asi 40 milionů výtisků.

Knihy, brožury, traktáty, CD, MP3 a DVD, které objasňují biblické nauky, jsou k dispozici asi v 540 jazycích. Jen v posledních deseti letech svědkové vyrobili a rozšířili více než 20 miliard těchto publikací, což je v průměru asi tři na každého obyvatele planety.

Svědkové Jehovovi také tisknou nebo nechávají tisknout různé překlady Bible. Překládají, tisknou a rozšiřují Svaté Písmo — Překlad nového světa, který je nyní celý nebo některá jeho část k dispozici v 96 jazycích. Bylo už rozšířeno více než 166 milionů výtisků.

Svědkové mluví o dobré zprávě také na křesťanských shromážděních. Ta se konají každý týden v místních sálech Království. Nejsou to jen bohoslužby. Jejich účel je vzdělávací. Přednášky jsou na různá biblická témata a Bible se studuje pomocí časopisu  Strážná věž a jiných publikací. Na shromážděních se svědkové také učí, jak mluvit o dobré zprávě působivěji.

Svědkové studují stejnou látku ve více než 107 000 sborech po celém světě, což přispívá k jejich jednotě. Shromáždění jsou přístupná veřejnosti a nikdy se na nich nekonají žádné sbírky. Nic z toho by samozřejmě nemělo smysl, kdyby svědkové něco jiného kázali a něco jiného dělali.

Dobrou zprávu se snaží doporučovat osobním příkladem. Přejí si být dobrými křesťany a ze všech sil se snaží jednat s druhými tak, jak chtějí, aby oni jednali s nimi. (Matouš 7:12) Ačkoli jsou nedokonalí a někdy se jim to nedaří, upřímně touží chovat se ke všem laskavě. Dělají to nejen tím, že lidem sdělují dobrou zprávu, ale také tím, že jim nabídnou pomocnou ruku, kdykoli mohou.

Svědkové Jehovovi se nepokoušejí svým kázáním obrátit na víru celý svět. Spíše je to tak, že až bude tato činnost vykonána k Jehovově spokojenosti, přijde konec, jak Ježíš předpověděl. Co to bude znamenat pro zemi a pro lidi?

[Obrázek na straně 7]

Dobrou zprávu kážou svědkové Jehovovi po celém světě