Přejít k článku

Přejít na obsah

Co je „konec“?

Co je „konec“?

 Co je „konec“?

„. . . a potom přijde konec.“ MATOUŠ 24:14

ZDÁ se, že scénáře o konci světa neberou konce. Filmy, knihy a časopisy, od humorných po vědecké, vykreslují nejrůznější způsoby, jak by svět mohl skončit — nukleární válkou, srážkou s asteroidem, smrtelným virem, nekontrolovatelnou klimatickou změnou nebo útokem vetřelců z kosmu.

I náboženské názory na tuto věc se liší. Mnohá náboženství učí, že „konec“ bude znamenat zánik všeho živého na zemi. Jeden teolog komentoval Matouše 24:14 smutnými slovy: „Je to jeden z nejdůležitějších veršů v celém Božím Slově . . . Naše generace stojí před potenciálním zničením takového rozsahu, že jen málokdo z nás si zkouší tu strašnou realitu představit.“

Takové názory obvykle přehlížejí jednu důležitou skutečnost: Jehova Bůh ‚pevně založil zemi, nestvořil ji prostě nadarmo, ale utvořil ji, dokonce aby byla obývána‘. (Izajáš 45:18) Když tedy Ježíš mluvil o ‚konci‘, neměl na mysli zničení země ani vyhlazení lidstva. Myslel tím, že budou zničeni špatní lidé, tedy ti, kdo tvrdohlavě odmítají řídit se Jehovovým laskavým vedením.

Uvažujte o tomto znázornění. Představte si, že vlastníte krásný dům a umožníte nějakým lidem, aby tam zadarmo bydleli. Někteří z nich vycházejí s druhými pokojně a o dům se dobře starají. Jiní ale dělají jenom problémy, bojují mezi sebou a dobré sousedy týrají. Ničí váš majetek a tvrdohlavě odmítají reagovat na vaše výzvy, aby s takovým jednáním přestali.

Jak byste to dali do pořádku? Zničili byste svůj dům? To asi ne. Pravděpodobně byste špatné uživatele domu vykázali a napáchané škody byste napravili.

Jehova bude jednat podobně. Inspiroval žalmistu, aby napsal: „Zločinci budou odříznuti,  ale ti, kdo doufají v Jehovu, ti budou vlastnit zemi. A ještě chvilku, a ničemný již nebude; a jistě budeš věnovat pozornost jeho místu, a on nebude. Ale mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ (Žalm 37:9–11)

O stejném námětu mluvil apoštol Petr. Pod inspirací napsal: „Nebesa byla odedávna, a země, která Božím slovem celistvě vystupovala z vody a uprostřed vody; a těmito prostředky tehdejší svět utrpěl zničení, když byl zatopen vodou.“ (2. Petra 3:5, 6) Apoštol zde mluví o potopě v Noemových dnech. Svět bezbožných lidí utrpěl zničení, ale země zničena nebyla. Touto celosvětovou potopou byl dán „bezbožným lidem vzor budoucích věcí“. (2. Petra 2:6)

Petr pak dodal: „Nynější nebesa a země [jsou] schraňovány k ohni.“ Pokud bychom nečetli dál, získali bychom nesprávnou představu. Ale povšimněte si, že tento verš dále mluví o „zničení bezbožných lidí“. Zničení se tedy netýká země, ale bezbožných lidí. A co bude potom? Petr napsal: „Jsou . . . nová nebesa [Boží mesiášské Království] a nová země [spravedlivá lidská společnost], které očekáváme podle jeho slibu, a v těch bude přebývat spravedlnost.“ (2. Petra 3:7, 13)

Biblická proroctví také ukazují, že „konec“ přijde brzy. Přečtěte si charakteristické znaky konce, které jsou uvedeny u Matouše 24:3–14 a ve 2. Timoteovi 3:1–5, a uvidíte, že to je pravda. *

Nezdá se vám divné, že verš u Matouše 24:14, kterému může rozumět i dítě, vyvolává tolik protichůdných názorů? Má to určité důvody. Satan zaslepil lidi, aby nechápali drahocenné pravdy z Božího Slova. (2. Korinťanům 4:4) Dalším důvodem je to, že Bůh skryl své záměry před domýšlivými lidmi a zjevil je pokorným. Ježíš k tomu řekl: „Veřejně tě chválím, Otče, Pane nebe a země, protože jsi utajil tyto věci před moudrými a intelektuály a zjevil jsi je nemluvňatům.“ (Matouš 11:25) Je velkou ctí patřit k pokorným lidem, kteří rozumí tomu, co Boží Království skutečně je, a mohou se těšit z požehnání, které přinese těm, kdo ho podporují.

[Poznámka pod čarou]

^ 11. odst. Více informací najdete v 9. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.

[Obrázek na straně 9]

Království skoncuje s veškerou špatností na zemi