Přejít k článku

Přejít na obsah

 Co zajímá naše čtenáře

Mají všichni lidé stejnou příležitost poznat Boha?

Mají všichni lidé stejnou příležitost poznat Boha?

Když Ježíš dostal otázku, které přikázání je nejdůležitější, odpověděl: „Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí.“ (Matouš 22:37) Než si ale někdo může k Bohu vytvořit vztah a pocítit k němu lásku, musí ho dobře poznat. (Jan 17:3) Dostanou k tomu stejnou příležitost všichni lidé?

Hlavním zdrojem informací o Bohu je Bible. (2. Timoteovi 3:16) Mnozí žijí v místech, kde je snadno dostupná. Titíž lidé také možná opakovaně dostávají nabídku studia Bible, jehož prostřednictvím mohou Boha dobře poznat. (Matouš 28:19) A někteří jsou vychováváni milujícími křesťanskými rodiči, kteří jim denně pomáhají něco se o Bohu dozvědět. (5. Mojžíšova 6:6, 7; Efezanům 6:4)

Jiní však takové příznivé podmínky nemají. Možná vyrostli v rodině, kde se k nim rodiče chovali hrubě a neprojevovali jim náklonnost. (2. Timoteovi 3:1–5) Pro ty, kdo pocházejí z takového prostředí, může být obtížné pohlížet na Boha jako na láskyplného nebeského Otce. Mnozí zase nezískali dostatečné vzdělání, a kvůli tomu je pro ně těžké Bibli číst. A ještě jiní jsou možná zaslepeni falešnými náboženskými naukami nebo žijí v rodinách, komunitách či zemích, kde vyučování biblické pravdy není dovoleno. (2. Korinťanům 4:4) Přicházejí tito lidé kvůli svým okolnostem o příležitost poznat Boha a zamilovat si ho?

To, že pro některé lidi bude vzhledem k jejich životní situaci obtížné Boha milovat a poslouchat, uznával i Ježíš. (Matouš 19:23, 24) Svým učedníkům ale připomněl, že ačkoli se z lidského hlediska zdá nějaká překážka nepřekonatelná, „u Boha je možné všechno“. (Matouš 19:25, 26)

Zamyslete se nad následujícími skutečnostmi: Jehova Bůh zajistil, aby se Bible, jeho Slovo, stala nejrozšířenější knihou všech dob. Je v ní předpověděno, že dobrá zpráva o Bohu a jeho záměru se zemí se bude kázat „po celé obydlené zemi“. (Matouš 24:14) Svědkové Jehovovi dnes tuto dobrou zprávu oznamují ve více než 230 zemích a publikace založené na Bibli vydávají v 500 jazycích. A ti, kdo nemají příležitost si Bibli číst, se mohou o pravém Bohu mnoho dozvědět, když budou pozorovat jeho stvoření. (Římanům 1:20)

Boží Slovo navíc říká: „Jehova . . . zkoumá všechna srdce a rozeznává každý sklon myšlenek. Jestliže po něm budeš pátrat, dá se ti najít.“ (1. Paralipomenon 28:9) Ačkoli tedy Jehova neslibuje, že každý jednotlivec dostane naprosto stejnou příležitost poznat ho, ubezpečuje nás, že tuto možnost poskytuje všem upřímným lidem. Dokonce se postará o to, aby ti, kdo příležitost dozvědět se o něm nikdy neměli, ji dostali, až budou vzkříšeni k životu ve spravedlivém novém světě. (Skutky 24:15)