Přejít k článku

Přejít na obsah

 Praktické rady pro rodinný život

Jak přežít první rok manželství

Jak přežít první rok manželství

On: „Strašně mě překvapilo, jak jsme s manželkou odlišní. Já například rád vstávám brzo, a ona zase ráda chodí spát pozdě. Taky jsou tu ty její změny nálad — jsou pro mě úplnou záhadou. A když chystám nějaké jídlo, pořád se jí něco nelíbí, hlavně když si utřu ušpiněné ruce do utěrky.“

Ona: „Manžel toho moc nenamluví. Ale já jsem byla z domova zvyklá, že jsme si pořád povídali, zvlášť u jídla. A když manžel dělá něco v kuchyni, utírá si špinavé ruce do utěrky, která je na nádobí! To mě vždycky vytočí. Já ty chlapy prostě nechápu. Jak to lidé dělají, že mají šťastné manželství?“

POKUD jste se vzali teprve nedávno, jste na tom podobně? Připadá vám, že se u vašeho partnera najednou objevily špatné vlastnosti a zlozvyky, které před svatbou neměl? Jak můžete zvládat „každodenní problémy“, které lidé v manželství řeší? (1. Korinťanům 7:28, Today’s English Version)

Především není rozumné si myslet, že výměnou snubních prstýnků se z vás rázem stali odborníci na manželství. O tom, jak vycházet s druhými, jste se zřejmě něco naučili ještě za svobodna a další důležité věci jste asi pochopili v době, kdy jste spolu chodili. Ale manželství vás teď prověřuje v nových situacích a vy nejspíš zjišťujete, že se máte ještě hodně co učit. Půjde to bez chyb? Určitě ne. Ale dá se to zvládnout!

Osvědčený způsob, jak se v něčem zlepšit, je poradit se s odborníkem a jeho doporučení pak uplatňovat. Na manželství je největším odborníkem Jehova Bůh. Vždyť je to on, kdo nás vytvořil s touhou mít někoho po svém boku. (1. Mojžíšova 2:22–24) Jeho Slovo, Bible, ukazuje, jak mohou manželé překonávat problémy a jak spolu mohou dobře vycházet. Biblické rady vám pomohou, aby vaše manželství vydrželo i přes náročný první rok.

1. NAUČTE SE O VĚCECH RADIT

V čem bývá problém?

Keidži, * který žije  v Japonsku, občas zapomněl, že jeho rozhodnutí se týkají i jeho manželky. „Stávalo se mi, že jsem přijal nějaké pozvání, aniž bych se o tom poradil se ženou,“ říká. „Pak jsem ale zjistil, že jí dohodnutý termín vůbec nevyhovuje.“ Allen z Austrálie přiznává: „Myslel jsem si, že se pro muže nehodí, aby se s manželkou o něčem radil.“ Ovlivnilo ho prostředí, ve kterém vyrůstal. I Dianne z Británie vypráví: „Byla jsem zvyklá probírat všechno se svojí rodinou. Ze začátku jsem se proto o nějakém rozhodnutí radila s nimi, místo s manželem.“

Jak to řešit?

Důležité je uvědomit si, že Jehova Bůh považuje manžele za „jedno tělo“. (Matouš 19:3–6) V jeho očích je vztah mezi manželem a manželkou důležitější než jakýkoli jiný vztah mezi dvěma lidmi. Má-li být jejich svazek pevný, musí spolu oba partneři dobře komunikovat.

Manžel i manželka se mohou hodně naučit, když uvažují o způsobu, jakým Jehova Bůh komunikoval s Abrahamem. Přečtěte si například jejich rozhovor zapsaný v 1. Mojžíšově 18:17–33. Všimněte si, že Jehova s Abrahamem jednal s úctou. Projevilo se to ve třech ohledech. (1) Vysvětlil mu, co se chystá udělat. (2) Naslouchal, když mu Abraham sděloval svůj názor. (3) Byl ochotný Abrahamovi co nejvíc vyjít vstříc. Jak byste mohli Jehovu napodobit, když něco probíráte se svým partnerem?

VYZKOUŠEJTE: Když se s partnerem bavíte o nějaké záležitosti, která se ho týká, (1) řekněte mu, jak byste chtěli postupovat, ale svoje myšlenky předložte pouze jako návrhy, ne jako konečná rozhodnutí nebo nekompromisní požadavky, (2) zeptejte se ho na jeho názor a uznejte, že má právo vidět věci jinak, a (3) řiďte se vybídkou „ať se vaše rozumnost stane známou“, a kdykoli je to možné, dejte přednost návrhům svého partnera. (Filipanům 4:5)

2. NAUČTE SE BÝT TAKTNÍ

V čem bývá problém?

Vlivem rodiny nebo kulturního prostředí jste možná zvyklí vyjadřovat své názory stroze, nebo dokonce neomaleně. Liam, který žije v Evropě, například říká: „Pocházím z oblasti, kde si lidé na taktní jednání příliš nepotrpí. Vyjadřoval jsem se neomaleně a to manželku často rozzlobilo. Musel jsem se naučit jednat laskavěji.“

 Jak to řešit?

Není dobré automaticky předpokládat, že váš způsob komunikace je vašemu partnerovi příjemný. (Filipanům 2:3, 4) Apoštol Pavel dal jednomu misionáři radu, která může být užitečná i pro novomanžele. Napsal: „Pánův otrok . . . nepotřebuje bojovat, ale potřebuje být ke všem jemný.“ Řecké slovo přeložené jako „jemný“ může také znamenat „taktní“. (2. Timoteovi 2:24; poznámka pod čarou) Taktní člověk dokáže reagovat citlivě a laskavě, aniž by se někoho dotkl.

VYZKOUŠEJTE: Když vás partner rozčílí, představte si, že místo s ním mluvíte s nějakým dobrým přítelem nebo se svým zaměstnavatelem. Volili byste stejná slova a tón hlasu? Pak uvažujte o tom, proč si váš partner zaslouží, abyste s ním jednali ještě s větší úctou a taktem. (Kolosanům 4:6)

3. OSVOJTE SI NOVÉ ROLE

V čem bývá problém?

Manžel možná ze začátku uplatňuje svoji autoritu necitlivě a manželka možná není zvyklá předkládat svoje návrhy taktně. Například Antonio z Itálie říká: „Táta se s mámou o rodinných záležitostech skoro nikdy neradil. Ze začátku jsem si proto ve své rodině hrál na neomezeného vládce.“ Debbie z Kanady vypráví: „Chtěla jsem, aby si manžel po sobě víc uklízel, ale to, jak jsem ho komandovala, mělo spíš opačné účinky.“

Jak by to měl řešit manžel?

Někteří manželé si pletou to, co se v Bibli píše o podřízenosti manželky, s tím, co je v ní napsáno o poslušnosti dítěte. (Kolosanům 3:20; 1. Petra 3:1) Bible však ukazuje, že manžel se „přidrží . . . své manželky, a ti dva budou jedno tělo“, ale vztah mezi rodičem a dítětem takto nepopisuje. (Matouš 19:5) Jehova říká, že manželka je manželovým doplňkem neboli protějškem, což o dítěti nikdy neřekl.  (1. Mojžíšova 2:18) Co myslíte, pokud manžel zachází s manželkou jako s dítětem, dává tím najevo úctu k manželskému uspořádání?

Boží Slovo manžele vybízí, aby se svou ženou jednali stejně, jako Ježíš jednal s křesťanským sborem. To, aby vás manželka pokládala za hlavu rodiny, jí můžete usnadnit, pokud (1) neočekáváte, že se vám bude podřizovat okamžitě a dokonale, a (2) budete ji milovat jako sami sebe i ve chvílích, kdy vyvstanou problémy. (Efezanům 5:25–29)

Jak by to měla řešit manželka?

Měla by uznávat, že tím, koho Bůh ustanovil za hlavu její rodiny, je manžel. (1. Korinťanům 11:3) Pokud s manželem jednáte s úctou, prokazujete tím úctu Bohu. Jestliže se manželově autoritě vzpouzíte, dáváte najevo nejen to, co si myslíte o něm, ale také o Bohu a jeho požadavcích. (Kolosanům 3:18)

Když společně probíráte nějakou ožehavou otázku, pusťte se do řešení problému, ne do manžela. Například královna Ester chtěla po svém manželovi, králi Ahasverovi, aby napravil určitou nespravedlnost. Řekla mu to ale taktně, aniž by na něj útočila. Ahasverus její návrh přijal a nakonec udělal správné rozhodnutí. (Ester 7:1–4; 8:3–8) Pro vašeho manžela bude snadnější vás hluboce milovat, pokud (1) po něm nebudete chtít, aby novou roli hlavy rodiny zvládl ze dne na den, a (2) s ním budete jednat s úctou, i když udělá nějakou chybu. (Efezanům 5:33)

VYZKOUŠEJTE: Místo abyste se zaměřovali na to, v čem se má zlepšit váš partner, sepište si seznam věcí, na kterých musíte pracovat vy. Pro manžely: Když vaši manželku zlobí, jakým způsobem se ujímáte nebo naopak neujímáte vedení, zeptejte se jí, co můžete dělat líp, a její postřehy si zapište. Pro manželky: Když má váš manžel pocit, že s ním nejednáte s úctou, zeptejte se ho, co můžete zlepšit, a jeho podněty berte vážně.

Nemějte přehnaná očekávání

Vytvořit šťastné a harmonické manželství je podobné jako naučit se jezdit na kole. Cyklista začátečník počítá s tím, že než se naučí držet rovnováhu, může párkrát spadnout. A stejně by i novomanželé měli očekávat, že než získají zkušenosti, nevyhnou se nepříjemným chybám.

Pomůže vám také to, když si zachováte smysl pro humor. Pocity svého partnera berte vážně, ale naučte se nebrat příliš vážně sami sebe. Během prvního roku, co jste spolu, se snažte svému partnerovi co nejčastěji něčím udělat radost. (5. Mojžíšova 24:5) A především uplatňujte rady z Božího Slova. Pokud to budete dělat, vaše manželství bude rok od roku pevnější.

^ 9. odst. Některá jména byla změněna.

K ZAMYŠLENÍ

  • Je mým nejdůvěrnějším přítelem můj manželský partner, nebo raději probírám věci s někým jiným?

  • Jak jsem během uplynulých 24 hodin dal svému partnerovi najevo, že ho mám rád a že si ho vážím?