Přejít k článku

Přejít na obsah

„Zdvihni svého syna“

„Zdvihni svého syna“

 Poznejte Boží osobnost

„Zdvihni svého syna“

2. KRÁLOVSKÁ 4:8–37

SMRT dítěte patří k nejbolestnějším ztrátám, jaké mohou člověka potkat. Jehova Bůh však dokáže účinky smrti zvrátit. Proč si tím můžeme být jistí? Protože v biblických dobách několika mužům propůjčil moc mrtvé křísit. V případě, který je popsán v 2. Královské 4:8–37, vzkřísil prorok Eliša malého chlapce.

Příběh se odehrává ve městě Šunem. Jedna neplodná žena a její manžel projevují Elišovi laskavost tím, že mu pravidelně poskytují jídlo a ubytování. Vděčný prorok ženě jednoho dne říká: „V tento ustanovený čas příštího roku budeš objímat syna.“ Přestože v to už nedoufala, v souladu s Elišovou předpovědí se jí narodí syn. Její radost naneštěstí netrvá dlouho. O několik let později chlapce na poli silně rozbolí hlava, je odnesen domů a na matčiných kolenou umírá. (verše 16, 19, 20) Zdrcená žena zvedá jeho tělo a jemně ho pokládá na lůžko, na kterém často odpočíval prorok Eliša.

Vyžádá si manželův souhlas a ihned se vydává na 30kilometrovou cestu na horu Karmel za Elišou. Při setkání s ním neběduje ani nepláče, ani svůj žal nedává najevo nějakým jiným způsobem. Vyhledala snad Elišu proto, že slyšela, jak jeho předchůdce Elijáš vrátil život synovi jedné vdovy? (1. Královská 17:17–23) Věří, že by Eliša mohl pro jejího syna udělat totéž? Ať už je to jakkoli, odmítá se vydat na zpáteční cestu, dokud Eliša nesouhlasí, že půjde s ní.

Po příchodu do Šunemu Eliša vstupuje sám do místnosti, v níž často pobýval, a ‚na svém lehátku‘ vidí mrtvého chlapce. (verš 32) Obrací se k Jehovovi v modlitbě, která jistě obsahuje vroucí úpěnlivé prosby. Potom si na tělo dítěte lehá a to se postupně zahřeje. Chlapcovo srdíčko opět začíná bít! Eliša volá matku a pronáší slova, která její bolest rázem změní v bezmeznou radost. Říká jí: „Zdvihni svého syna.“ (verše 34, 36)

Zpráva o vzkříšení syna Šunemanky je zdrojem naděje a útěchy. Jehova dobře chápe, jaký zármutek prožívají rodiče, kterým zemřelo dítě. A co víc, touží účinky smrti zvrátit. (Job 14:14, 15) Vzkříšení, která provedl Eliša a jiní muži v biblických dobách, jsou příkladem toho, co Jehova bude dělat v daleko větším rozsahu v nadcházejícím spravedlivém novém světě. *

Biblický slib vzkříšení pochopitelně neodstraní veškerou bolest, kterou ztráta někoho milovaného působí. Jeden věrný křesťan, kterému zemřelo jediné dítě, řekl: „Moje bolest úplně nezmizí, dokud svého syna zase nebudu držet v náručí.“ Představte si, že byste se mohli se svými blízkými, kteří zemřeli, znovu setkat. Samotná myšlenka na to, že je budete moci opět obejmout, vám pomůže lépe se se zármutkem vyrovnávat. Chtěli byste se o Bohu, který dává takovou úžasnou naději, dozvědět víc?

[Poznámka pod čarou]

^ 5. odst. Víc informací o biblickém slibu vzkříšení najdete v 7. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.