Přejít k článku

Přejít na obsah

Z konce světa už nemají strach

Z konce světa už nemají strach

 Z konce světa už nemají strach

GARY a Karen došli ve druhé polovině 70. let k závěru, že civilizace brzy zanikne. Odstěhovali se proto z města na venkov a rozhodli se, že se stanou úplně soběstačnými. Přáli si konec světa přežít.

Chtěli získat dovednosti, které by jim k přežití pomohly, a tak si nakoupili různé příručky, účastnili se kurzů a přednášek a radili se s mnoha lidmi. Založili zeleninovou zahradu a vysadili padesát ovocných stromků. Nakoupili si do zásoby semena a nářadí. Naučili se pěstovat plodiny a uchovávat potraviny. Jedna kamarádka jim ukázala, jak zabíjet zvířata a konzervovat maso. Karen se obeznámila s různými druhy lesních rostlin a kořínků, které by mohli jíst, kdyby jim došly zásoby. Gary se naučil, jak vyrobit palivo z kukuřice, postavit kovová kamna na dřevo, a dokonce jak postavit dům, který nebude závislý na vnějších zdrojích energie.

„Hrozné poměry ve světě, které v té době panovaly,“ říká Karen, „mě vedly k přesvědčení, že brzy dojde k zániku civilizace.“ Gary vysvětluje: „Spolu s jinými mladými lidmi jsem aktivně vystupoval proti rasismu, vietnamské válce a korupci. Ale rychle jsem přišel o iluze. Zdálo se mi, že pokud to tak půjde dál, lidstvo se samo zničí.“

 „Jednou večer,“ říká Gary, „jsem neměl co dělat, a tak jsem sáhl po Bibli a přečetl ji od Matouše až po Zjevení. Po čtyři další večery jsem ji pročítal znovu a znovu. Pátý den ráno jsem Karen řekl: ‚Žijeme v posledních dnech. Bůh brzy zakročí a očistí zemi. Musíme najít lidi, kteří to přežijí.‘“ Gary a Karen začali navštěvovat různé církve a hledat ty, kdo se snaží být na blížící se konec připraveni.

Zanedlouho se u jejich dveří zastavil jeden svědek Jehovův a začal s nimi studovat Bibli. „Byla jsem nadšená,“ vzpomíná Karen, „protože jsem myšlenkám z Písma konečně začala dobře rozumět. Hledala jsem pravdu o čase konce, a teď jsem ji našla. Zjistila jsem, že existuje spolehlivá naděje do budoucnosti. A co bylo ještě lepší, začala jsem navazovat přátelství se svým nebeským Otcem, s Bohem, který stvořil vesmír.“

Gary vypráví: „Našel jsem skutečný smysl života. Jakmile jsem Bibli začal studovat, nemohl jsem se toho nabažit. Zkoumal jsem biblické proroctví a to, jak se splňuje, a nabyl jsem přesvědčení, že Bůh brzy zasáhne. Uvědomil jsem si, že lidé by se měli připravovat, ne však na katastrofu, ale na život, jaký pro nás zamýšlí Bůh.“ Gary a Karen se začali do budoucnosti dívat optimisticky. Přestali se znepokojovat úvahami o konci světa a získali důvěru, že Bůh odstraní problémy, které sužují lidstvo, a obnoví na zemi ráj.

Co dělají Gary s Karen dnes, po více než 25 letech? Karen říká: „Stále posiluji svou lásku k Jehovovi Bohu a svou víru v něj a ráda pomáhám druhým lidem, aby to dělali také. Oba dva se snažíme, aby naše rodina byla semknutá, a ve službě Bohu se vzájemně podporujeme. Naším cílem je dobře využívat čas a udržovat si jednoduchý životní styl, abychom se mohli zaměřovat na druhé a na to, co potřebují.“

Gary dodává: „Stále se modlím o to, aby přišlo Boží Království a přineslo milionům lidí úlevu. Pokaždé když se chystám o tomto Království mluvit s druhými, modlím se, abych mohl alespoň jednomu člověku předat naději, o které mluví Bible. A celých těch 25 let Jehova tyto modlitby laskavě vyslýchá. Oba věříme, že Bůh brzy uskuteční na zemi radikální změny, ale z konce světa už nemáme strach.“ (Matouš 6:9, 10; 2. Petra 3:11, 12)

[Obrázek na straně 9]

Gary a Karen dnes rádi pomáhají druhým získat naději, o které mluví Bible.