Přejít k článku

Přejít na obsah

Z čeho mají mnozí obavy?

Z čeho mají mnozí obavy?

 Z čeho mají mnozí obavy?

„Člověk nemusí být nábožensky založený, aby došel k závěru, že lidstvo směřuje ke katastrofě.“ DOCENT STEPHEN O’LEARY, JIHOKALIFORNSKÁ UNIVERZITA *

SOUHLASILI byste s výše uvedeným výrokem? Tento článek shrne některé důvody, proč se lidé obávají budoucnosti. Následující článek ale ukáže, proč si můžeme být jisti, že život na zemi nezanikne. Navzdory alarmujícím skutečnostem, o kterých se dočtete dále, totiž existují dobré důvody k optimismu.

Stále hrozí velké nebezpečí jaderné války. Bulletin of the Atomic Scientists v roce 2007 varoval: „Situace ve světě je nyní nejnebezpečnější od doby, kdy byly atomové bomby svrženy na Hirošimu a Nagasaki.“ Z čeho tyto obavy vyplývaly? Bulletin informoval, že v roce 2007 stále ještě existovalo asi 27 000 jaderných zbraní a že 2 000 z nich bylo „připraveno k odpálení během několika minut“. I kdyby jich bylo použito jenom malé procento, následky by byly katastrofální.

Je hrozba nukleární války v současnosti menší než tehdy? Každá z pěti hlavních jaderných mocností — Čína, Francie, Rusko, Spojené státy a Velká Británie — „buď instaluje nové systémy jaderných zbraní anebo oznámila, že to má v plánu,“ říká Ročenka SIPRI 2009. * * Ročenka navíc uvádí, že tyto země nejsou jediné, které jaderné zbraně vlastní. Odborníci odhadují, že Indie, Pákistán a Izrael mají po 60 až 80 jaderných bombách. Udávají, že na celém světě je nyní rozmístěno 8 392 jaderných zbraní, které jsou připraveny k odpálení.

Katastrofu mohou způsobit klimatické změny. Výše zmíněný Bulletin of the Atomic Scientists uvádí: „Změna klimatu představuje  téměř stejně hrozivé nebezpečí jako jaderné zbraně.“ Podobná vážná varování zaznívají i z úst uznávaných vědců, jako jsou Stephen Hawking, emeritní profesor Cambridgeské univerzity, a sir Martin Rees, rektor Trinity College téže univerzity. Domnívají se, že lidé mohou svou činností, včetně nezodpovědného používání moderních technologií, nezvratně poškodit životní prostředí na zemi, nebo dokonce zničit naši civilizaci.

Miliony lidí jsou znepokojeny předpověďmi o konci světa. Pokud do jednoho oblíbeného internetového vyhledávače zadáte spojení „konec světa“ a „2012“, ukážou se vám stovky stránek se spekulacemi o tom, že v onom roce přijde konec. Tyto dohady vyplývají z toho, že starověký mayský kalendář, zvaný „Dlouhý počet“, končí právě v roce 2012. Mnozí lidé se obávají, že to naznačuje konec civilizace v té podobě, jak ji známe dnes.

Mnoho nábožensky založených lidí věří, že o zničení naší planety mluví i Bible. Někteří jsou přesvědčeni, že všichni dobří věřící budou vzati do nebe, zatímco zbytek lidstva bude trpět na zemi zmítané v chaosu nebo bude uvržen do pekla.

Skutečně Bible učí, že země bude úplně zdevastována nebo že zanikne? „Nevěřte každému inspirovanému výroku,“ varoval apoštol Jan, „ale zkoušejte inspirované výroky, abyste viděli, zda pocházejí od Boha.“ (1. Jana 4:1) Nespoléhejte se tedy jen na to, co říkají druzí, ale podívejte se do Bible sami a ověřte si, co o konci světa říká. Možná budete překvapeni.

[Poznámky pod čarou]

^ 2. odst. Z článku „Disasters Fuel Doomsday Predictions“ (Katastrofy nahrávají předpovědím o konci světa), který byl 19. října 2005 zveřejněn na zpravodajském serveru MSNBC.

^ 5. odst. SIPRI je zkratka Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru.

^ 5. odst. Zprávu pro Ročenku SIPRI 2009 zpracovali: Shannon N. Kileová, vedoucí výzkumného projektu, který je součástí programu SIPRI zabývajícího se odzbrojením a nešířením jaderných zbraní; Vitalij Fedčenko, vědecký pracovník, který se podílí na témže programu; Hans M. Kristensen, analytik v oblasti nukleárních zbraní, který pracuje pro Federaci amerických vědců.

[Podpisky obrázku na straně 4]

Atomový hřib: U.S. National Archives photo; fotografie hurikánu: WHO/League of Red Cross and U.S. National Archives photo