Přejít k článku

Přejít na obsah

Malawi

Co zajímá naše čtenáře

Co je to sál Království?

Co je to sál Království?

Sál Království je budova, kterou svědkové Jehovovi používají ke svým náboženským setkáním. Po celém světě jsou takových sálů desítky tisíc. Každý týden se v nich konají shromáždění více než 105 000 sborů svědků Jehovových.

V každém sále Království je velká místnost, kde se pořádají biblické studijní programy a přednášky. Obvykle je v ní vyvýšené pódium a 100 až 300 míst k sezení. Většinou tam bývá také jedna nebo více menších vedlejších místností, kancelář a malá knihovna s biblickou literaturou i jinými publikacemi, které jsou k dispozici členům sboru.

V sále Království nenajdete žádné oltáře, sochy, kříže ani jiné náboženské předměty, které jsou běžné v kostelech církví křesťanstva. Svědkové Jehovovi totiž věří, že používání takových předmětů je v rozporu s biblickým přikázáním: „Prchejte . . . před modlářstvím.“ (1. Korinťanům 10:14; Jan 4:24) V mnoha kostelech a chrámech bývá nákladná výzdoba. Sály Království jsou naproti tomu postaveny tak, aby byly účelné a neokázalé. Podstatné je vyučování, které v takové budově probíhá, ne budova jako taková.

Z čeho pochází název sál Království? ‚Boží Království‘ je hlavním poselstvím Bible — knihy, na které je vyučování v sále Království založeno. Navíc ‚Boží Království‘ bylo hlavním námětem, o němž kázal Ježíš. (Lukáš 4:43) Název sál Království se začal používat ve 30. letech minulého století a vhodně odpovídá účelu těchto budov, slouží totiž jako střediska pro uctívání pravého Boha a jako místa, odkud je organizováno kázání ‚dobré zprávy o Království‘. (Matouš 24:14) Proto se tyto sály nepoužívají ke společenským nebo komerčním akcím. Stavba, provozní náklady a celosvětová kazatelská činnost jsou financovány výhradně z dobrovolných darů. V sálech se nekonají žádné veřejné sbírky, ale je tam schránka, do které může přispět každý, kdo si to přeje.

Sály Království po celém světě slouží stejnému účelu, ale jejich vzhled a velikost se liší. Závisí to na dostupném stavebním materiálu, na podnebí a také na finančních možnostech svědků Jehovových v daném místě. Některé sály jsou postaveny z cihel, dřeva nebo kamene. Jiné mají doškovou střechu a bambusové stěny nebo jsou otevřené, beze stěn.

Na shromážděních v sále Království jsou hosté vždy vítáni. (Hebrejcům 10:25) Každý týden se mimo jiné pořádá shromáždění určené veřejnosti — biblická přednáška na námět, který je zajímavý jak pro členy sboru, tak pro hosty. Co kdybyste se přišli podívat do sálu Království, který je blízko vašeho bydliště?

Velká Británie