Přejít k článku

Přejít na obsah

Stůj si za svým přesvědčením!

Stůj si za svým přesvědčením!

Pro mladé čtenáře

Stůj si za svým přesvědčením!

Pokyny: V tichém prostředí uvažuj o následujících otázkách. Až si budeš číst uvedené biblické pasáže, zapoj fantazii. Představuj si, že události sleduješ na vlastní oči. Naslouchej hlasům postav. Vžij se do jejich pocitů. Nech příběh ve své mysli ožít.

Hlavní postavy: Jeremjáš, Ebed-melek, král Sedekjáš

Stručný popis děje: Jeremjáš oznamuje Boží poselství, že obyvatelé Judy se mají vzdát Chaldejcům, a setkává se přitom s tuhým odporem.

1 PŘEDSTAV SI TU SITUACI. (PŘEČTI SI JEREMJÁŠE 38:1–5.)

Jak myslíš, že se Jeremjáš cítil, když mluvil s obyvateli Judy?

․․․․․

Co asi prozrazoval Jeremjášův hlas, když tento prorok sděloval Jehovovu výstrahu?

․․․․․

PŘEMÝŠLEJ O SOUVISLOSTECH.

O čem musel být Jeremjáš přesvědčen, aby dokázal mluvit s takovou odvahou?

․․․․․

2 PŘEDSTAV SI TU SITUACI. (PŘEČTI SI JEREMJÁŠE 38:6–13.)

Zkus si představit, jak vypadala cisterna, do které Jeremjáše hodili. Jak mohla být široká a hluboká? A jak to v ní asi zapáchalo?

․․․․․

Co se Jeremjášovi nejspíš honilo hlavou, když ‚začal zapadat do bláta‘? (Přečti si znovu verš 6.)

․․․․․

PŘEMÝŠLEJ O SOUVISLOSTECH.

Pomocí dostupných materiálů se pokus zjistit něco o cisternách, které se používaly v biblických dobách.

․․․․․

O čem musel být Ebed-melek přesvědčen, aby se vydal Jeremjáše zachránit? (Přečti si znovu verše 7–9.)

․․․․․

Proč se Sedekjáš nechal tak snadno ovlivnit druhými lidmi — nejprve knížaty a pak Ebed-melekem? (Přečti si znovu verše 5 a 10.) Co to prozrazuje o jeho povaze? Dokázal si stát za svým přesvědčením?

․․․․․

Kdo v tomto příběhu ukázal, že má pevné přesvědčení, a kdo ne? Proč tak odpovídáš?

․․․․․

3 UVAŽUJ O UPLATNĚNÍ. NAPIŠ, CO SI CHCEŠ ZAPAMATOVAT . . .

O odvaze.

․․․․․

O pevném přesvědčení.

․․․․․

O tom, jak Jehova chrání ty, kdo ho s odvahou poslouchají.

․․․․․

O tom, jak ti může pevné přesvědčení pomoci, abys dokázal v náročných situacích dělat to, co je správné.

․․․․․

4 CO NA TEBE V TOMTO PŘÍBĚHU NEJVÍC ZAPŮSOBILO A PROČ?

․․․․․

ČESKOU AUDIONAHRÁVKU BIBLE SI MŮŽEŠ STÁHNOUT NA www.jw.org