Přejít k článku

Přejít na obsah

 Přečtěte si s dětmi

Ježíš se naučil být poslušný

Ježíš se naučil být poslušný

ZDÁ se ti někdy těžké poslechnout? — * Na tom není nic divného. Pro každého z nás je to občas náročné. Víš, že i Ježíš se musel naučit být poslušný? —

Co myslíš, koho by měly všechny děti poslouchat? — Správně, svého tatínka a maminku. Bible říká: „Poslouchejte své rodiče ve spojení s Pánem.“ (Efezanům 6:1) Víš, kdo je Ježíšův otec? — Je to Jehova Bůh, který je také naším Otcem. (Matouš 6:9, 10) Když ale řekneš, že Ježíšovým tatínkem byl Josef a maminkou Marie, taky budeš mít pravdu. Chceš vědět, jak se stali jeho rodiči? —

Anděl Gabriel Marii řekl, že se jí narodí dítě. Marie však ještě neměla s žádným mužem pohlavní styk. Gabriel jí proto vysvětlil, že Jehova udělá velký zázrak. Řekl: „Zastíní tě moc Nejvyššího. Proto také to, co se narodí, se bude nazývat svaté, Boží Syn.“ (Lukáš 1:30–35)

Bůh do Marie vložil život svého Syna, který s ním předtím žil v nebi. Pak Ježíš rostl v jejím bříšku, podobně jako rostou jiné děti. Asi o devět měsíců později se Ježíš narodil. Mezitím se Josef s Marií oženil, a tak si většina lidí myslela, že Ježíšovým otcem je právě on. Ve skutečnosti byl otcem nevlastním. Dá se tedy říct, že Ježíš měl dva otce.

Když bylo Ježíšovi teprve dvanáct let, udělal něco, čím ukázal, jak moc má svého nebeského Otce Jehovu rád. V té době se Ježíšova rodina, jak to pravidelně dělávala, vydala na dlouhou cestu do Jeruzaléma, aby tam slavila svátek Pasach. Když se vraceli domů do Nazaretu, Josef s Marií si nevšimli, že Ježíš s nimi není. Připadá ti to zvláštní, že na něj zapomněli? —

Josef a Marie tehdy měli už i další děti, o které se museli starat. (Matouš 13:55, 56) Navíc s nimi pravděpodobně cestovali také jejich příbuzní, jako byli Jakub a Jan, jejich otec Zebedeus a matka Salome, která zřejmě byla Mariinou sestrou. Marie si proto možná myslela, že Ježíš jde společně s nimi. (Matouš 27:56; Marek 15:40; Jan 19:25)

Když si Josef s Marií uvědomili, že se Ježíš ztratil, spěchali zpátky do Jeruzaléma a zoufale tam po něm pátrali. Až třetí den ho našli v chrámu. Marie mu řekla: „Dítě, proč jsi s námi takhle zacházelo? Hle, tvůj otec a já tě hledáme v duševní tísni.“ Ale Ježíš odpověděl: „Proč jste mě museli jít hledat? Nevěděli jste, že musím být v domě svého Otce?“ (Lukáš 2:45–50)

 Co myslíš, bylo špatné, že Ježíš mamince takhle odpověděl? — Jeho rodiče věděli, že má rád uctívání v Božím domě. (Žalm 122:1) Ježíš tedy přirozeně očekával, že Boží chrám bude tím prvním místem, kde ho budou rodiče hledat. Marie si Ježíšova slova dlouho pamatovala.

Jak se Ježíš choval k Josefovi a Marii? — Bible říká: „[Ježíš] šel s nimi a přišel do Nazaretu a dále jim byl podřízen.“ (Lukáš 2:51, 52) Co se můžeme z Ježíšova příkladu naučit? — To, že své rodiče musíme poslouchat i my.

Pro Ježíše nebylo vždycky snadné poslechnout, ani když se jednalo o pokyn od jeho nebeského Otce.

Ježíš věděl, že od něj Jehova chce, aby zemřel za lidstvo. V noci před svou smrtí však v modlitbě prosil, zda by to Jehova mohl změnit. (Lukáš 22:42) Boha ale poslechl, i když to pro něj nebylo jednoduché. V Bibli je napsáno, že se „naučil . . . poslušnosti z toho, co vytrpěl“. (Hebrejcům 5:8) Co myslíš, můžeme se i my naučit být poslušní, přestože to pro nás není vždycky lehké? —

^ 3. odst. Pokud čtete tento článek s dítětem, pomlčka vás upozorní, že mu máte dát možnost, aby se vyjádřilo.