Přejít k článku

Přejít na obsah

Skutečně přišli k novorozenému Ježíšovi tři králové?

Skutečně přišli k novorozenému Ježíšovi tři králové?

 Co zajímá naše čtenáře

Skutečně přišli k novorozenému Ježíšovi tři králové?

Od Jižní Ameriky přes východní Evropu až po Asii patří k vánoční tradici betlém s jesličkami, ke kterým přicházejí tři králové neboli mudrci a přinášejí vzácné dary pro novorozeného Ježíše. Je tato scéna pravdivá? Odpovídá faktům? Zamysleme se nad tím.

Ježíšovo narození zaznamenávají dvě evangelia, Matoušovo a Lukášovo. Tyto zprávy ukazují, že za Ježíšem přišli brzy po jeho narození pouze pokorní pastýři z blízkých pastvin. Takzvaní králové neboli mudrci byli ve skutečnosti astrologové, nikoli vladaři, a jejich počet Bible neuvádí. Navíc nepřicestovali k novorozenému děťátku ležícímu v jeslích, ale přišli k Ježíšovi v době, kdy už byl větší a bydlel v domě. A svým příchodem dokonce ohrozili Ježíšův život.

Podívejme se blíže na to, co o Ježíšově narození napsal biblický pisatel Lukáš: „Pastýři . . . žili venku a v noci drželi hlídky nad svými stády. A náhle u nich stál Jehovův anděl.“ Ten jim řekl: „Najdete děťátko ovinuté pruhy látky a ležící v jeslích.“ Pastýři „šli spěšně a našli Marii i Josefa a děťátko, které leželo v jeslích“. (Lukáš 2:8–16)

U novorozeného Ježíše byli přítomni pouze Josef, Marie a pastýři. O nikom jiném se Lukáš nezmiňuje.

Nyní prozkoumejme zprávu u Matouše 2:1–11. V Ekumenickém překladu čteme: „Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě.“ Herodes je pak poslal do Betléma, kde „vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou“.

Všimněte si, že se zde mluví jen o ‚mudrcích‘, nikoli ‚třech mudrcích‘, a že z východu nejdříve cestovali do Jeruzaléma, a ne do Betléma, kde se Ježíš narodil. Když se konečně dostali do Betléma, Ježíš už nebyl novorozené „děťátko“, ale byl „dítě“. A také už nebyl v chlévě, ale bydlel v domě.

Navíc tam, kde Ekumenický překlad popisuje návštěvníky jako mudrce, jiné překlady používají slovo „mágové“ nebo „astrologové“. Podle Řecko-českého slovníku k Novému Zákonu od J. B. Součka je použitý výraz překladem řeckého podstatného jména, jež se původně vztahovalo na perské a později babylónské mudrce a kněze ovládající zejména astrologii a jiné druhy věštectví. A slovník The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words definuje toto slovo jako „čaroděj, kouzelník, ten, kdo tvrdí, že ovládá magické síly, mistr čarodějnického umění“.

Astrologie a čarodějnictví jsou populární dodnes, Bible však před jejich používáním varuje. (Izajáš 47:13–15) Jde o formy spiritismu, a takové praktiky jsou Jehovovi Bohu odporné. (5. Mojžíšova 18:10–12) To je důvod, proč žádný Boží anděl neoznámil Ježíšovo narození astrologům. Tito muži však dostali ve snu božskou výstrahu, aby nešli podat zprávu ničemnému králi Herodovi, protože ten byl rozhodnutý Ježíše zabít. A tak se odebrali „do své země jinou cestou“. (Matouš 2:11–16)

Chtěli by snad praví křesťané udržovat tradici založenou na smyšleném příběhu, který líčí události kolem Ježíšova narození nepravdivě? Jistěže ne.