Přejít k článku

Přejít na obsah

Vražedný plán se nezdařil!

Vražedný plán se nezdařil!

 Pro naše mladé čtenáře

Vražedný plán se nezdařil!

V tichém prostředí uvažuj o následujících otázkách. Až si budeš číst uvedené biblické pasáže, představ si, že jsi součástí děje. Představuj si tu scénu. Naslouchej hlasům postav. A vžij se do jejich pocitů.

PŘEDSTAV SI TU SITUACI. (PŘEČTI SI  DANIELA 6:1–28.)

Co myslíš, jaký asi Dareios byl? Popiš, jak si představuješ, že vypadal. Když „nasloucháš“ tomu, co říká, jakým tónem mluví? (Přečti si znovu verše 14, 16 a 18–20.)

․․․․․

Jak to vypadá uvnitř té jámy? Dokázal bys nějak popsat ty lvy?

․․․․․

Popiš, co se asi dělo v několika prvních minutách poté, co lví jáma byla nad Danielem zapečetěna.

․․․․․

PŘEMÝŠLEJ O SOUVISLOSTECH.

Proč Dareiovi úředníci na Daniela žárlili? (Přečti si znovu verš 3.)

․․․․․

Z jakého důvodu se Daniel rozhodl modlit tak, že ho kdokoli mohl vidět, ačkoli bylo možné modlit se potají? (Přečti si znovu verše 10 a 11.)

․․․․․

Proč se asi navržený zákon o modlitbě Dareiovi líbil? (Přečti si znovu verš 7.)

․․․․․

CO CHCEŠ UPLATNIT? NAPIŠ, CO SI CHCEŠ ZAPAMATOVAT . . .

O projevování odvahy v situacích, kdy se setkáš s odporem.

․․․․․

O důležitosti modlitby.

․․․․․

O tom, jak Jehova pečuje o své věrné služebníky.

․․․․․

CO JE PRO TEBE NA TÉTO ZPRÁVĚ NEJPOUČNĚJŠÍ A PROČ?

․․․․․