Přejít k článku

Přejít na obsah

Všeobecně rozšířená nauka

Všeobecně rozšířená nauka

 Všeobecně rozšířená nauka

„Mívala jsem děsivé sny, že se smažím v pekle. Často se mi zdálo, že jsem vhozena do ohnivého místa, a probouzela jsem se s křikem. Nemusím dodávat, že jsem se velmi snažila nehřešit.“ Arline

VĚŘÍTE tomu, že peklo je místem, v němž jsou trýzněni hříšníci? Mnozí tomu věří. Například v roce 2005 jeden teolog z University of St. Andrews ve Skotsku zjistil, že třetina duchovních v té zemi je přesvědčena, že lidé odloučeni od Boha budou trpět „v pekle věčnou duševní úzkostí“. A pětina těchto duchovních věří, že hříšníci budou v pekle trpět tělesnými mukami.

Nauka o pekle je rozšířena v mnoha zemích. Například podle jednoho Gallupova průzkumu, který byl ve Spojených státech proveden v roce 2007, věří v peklo 70 procent dotázaných. Tato nauka přetrvává dokonce i v zemích, které jsou převážně ateistické. V roce 2004 z Gallupova průzkumu vyplynulo, že v Kanadě věří v peklo 42 procent lidí a ve Velké Británii je to 32 procent.

Co učí duchovní

Mnozí duchovní přestali učit, že peklo je místem ohnivých muk. Spíše předkládají definici podobnou té, která je vyjádřena v Katechismu katolické církve vydaném v roce 1994. Uvádí se v něm: „Hlavním trestem pekla je věčné odloučení od Boha.“

Nicméně názor, že peklo je místem duševního nebo tělesného utrpení, přetrvává. Zastánci této nauky tvrdí, že je založena na Bibli. R. Albert Mohler, děkan Teologického semináře Jižních baptistů, prohlásil: „Je to zkrátka fakt, který vyplývá z Písma.“

Proč záleží na tom, čemu věříte?

Pokud je peklo skutečně místem trápení, určitě byste se ho měli bát. Jestliže ale tato nauka není pravdivá, pak náboženští vůdci, kteří ji učí, vyvolávají zmatek a působí zbytečnou duševní úzkost těm, kdo jim věří. Navíc tím staví Boha do špatného světla.

Co o pekle říká Boží slovo, Bible? V následujících článcích jsou pomocí katolických a protestantských překladů Bible zodpovězeny tři otázky: (1) Co se skutečně děje při smrti? (2) Co o pekle učil Ježíš? (3) Jak může poznání pravdy o pekle zapůsobit na vás?