Přejít k článku

Přejít na obsah

Rozbíjí víra svědků Jehovových manželství?

Rozbíjí víra svědků Jehovových manželství?

 Rozbíjí víra svědků Jehovových manželství?

„V PŘÍPADĚ, že jeden z partnerů změní své náboženství, manželství se rozpadne.“ Tento názor lidé vyjadřují docela často. Někdy to říkají tomu z manželů, který se chce stát svědkem Jehovovým. Je ale toto tvrzení vždy pravdivé?

Je pochopitelné, že když se manžel nebo manželka začne zajímat o náboženství nebo měnit své náboženské názory, může to být pro toho druhého šokující. Někdy to v něm vyvolává úzkost, zklamání, nebo dokonce odpor.

Tím, kdo jako první chce změnit své náboženství, bývá většinou manželka. Pokud vaše manželka studuje Bibli se svědky Jehovovými, může to nějak ovlivnit vaše manželství? A pokud jste manželkou, která se schází se svědky Jehovovými, co můžete udělat, abyste zmírnila pocity strachu, které váš manžel může mít?

Jak to vidí manžel

Mark, který žije v Austrálii, byl ženatý 12 let, když jeho manželka začala studovat Bibli se svědky Jehovovými. „Měl jsem šťastné manželství a práci, která mě bavila,“ vypráví Mark. „Život byl skvělý. Pak se ale manželka rozhodla, že bude studovat Bibli se svědky Jehovovými. Dostal jsem strach, že se všechno změní. Z toho, že se manželka zajímá o Bibli, jsem byl zpočátku nervózní, ale když mi oznámila, že se chce dát pokřtít jako jeden ze svědků Jehovových, začal jsem mít vážné obavy.“

Mark se bál, že kvůli té nové víře by se jejich manželství mohlo rozpadnout. Přemýšlel o tom, že manželce zakáže studovat Bibli a mít jakýkoli kontakt se svědky. Nejednal však impulzivně, ale řekl si, že nechá uplynout nějaký čas. Jak to jejich vztah ovlivnilo?

„Naše manželství je teď dokonce pevnější než předtím,“ říká Mark. „Od doby, co je manželka pokřtěným svědkem Jehovovým, což je 15 let, se náš vztah stále prohlubuje.“ Co přispělo k tomu, že jsou spolu šťastní?  Mark říká: „Když o tom zpětně přemýšlím, je to hlavně proto, že manželka uplatňovala vynikající rady z Bible. Vždycky se snažila jednat se mnou s úctou.“

Podněty manželek

Pokud jste manželkou, která se schází se svědky Jehovovými, co můžete dělat, abyste manželovi pomohla zmírnit obavy, které možná prožívá? Zamyslete se nad vyjádřeními žen z různých částí světa.

Sakiko z Japonska: „Jsem vdaná 31 let a máme tři děti. Svědkem Jehovovým jsem se stala před 22 lety. Žít s manželem, který nesdílí mou víru, je někdy náročné. Ze všech sil se ale snažím uplatňovat biblickou radu, že máme být ‚rychlí k slyšení, pomalí k mluvení a pomalí k zlobě‘. (Jakub 1:19) Snažím se být k němu laskavá a vyhovět jeho přáním, pokud nejsou v rozporu s biblickými zásadami. Díky tomu máme spokojené manželství.“

Naděžda z Ruska: „Vdávala jsem se před 28 lety a svědkem Jehovovým jsem 16 let. Než jsem začala studovat Bibli, nepřemýšlela jsem nad tím, že by manžel měl být hlavou rodiny. Ráda jsem si spoustu věcí rozhodovala sama. Postupně jsem však zjišťovala, že uplatňování biblických zásad přispívá v naší rodině k pokoji a štěstí. (1. Korinťanům 11:3) Časem pro mě bylo snazší podřizovat se a manžel si této změny všiml.“

Marli z Brazílie: „Máme s manželem dvě děti a jsme spolu 21 let. Jako svědek Jehovův jsem se dala pokřtít před 16 lety. Dozvěděla jsem se, že Jehova Bůh si přeje, aby manželství bylo trvalým svazkem. Snažím se proto být dobrou manželkou a mluvit a chovat se tak, aby ze mě měl Jehova radost a můj manžel byl šťastný.“

Larisa z Ruska: „Když jsem se asi před 19 lety stala svědkem Jehovovým, uvědomila jsem si, že v mém případě bude nejdůležitější změnit své jednání. Dnes manžel vidí, že mě Bible změnila k lepšímu — že mi pomohla více si ho vážit. Asi bychom se zpočátku hádali ohledně výchovy dětí, ale díky zásadám z Bible jsme se dokázali dohodnout. Manžel dětem dovoluje, aby se mnou chodily na křesťanská shromáždění, protože si uvědomuje, že to, co se tam učí, je pro ně užitečné.“

Valquíria z Brazílie: „Máme jedno dítě a s manželem jsme spolu 19 let. Svědkem Jehovovým jsem se stala před 13 lety. Nejdřív manžel nechtěl, abych se veřejně podílela na kázání. Naučila jsem se na tento odpor reagovat mírně a snažila jsem se, aby viděl, že Bible má na mou osobnost pozitivní vliv. Postupně pochopil, že účastnit se kazatelské služby je pro mě důležité. V současné době mě v křesťanských činnostech plně podporuje. Když vedu biblická studia v odlehlých místech na venkově, dokonce mě tam odveze autem a trpělivě čeká, dokud studium neskončí.“

Pozitivní vliv

Pokud váš manželský partner studuje se svědky Jehovovými, nemějte strach, že vaše manželství se kvůli tomu rozpadne. Mnoho manželů a manželek ve všech částech světa zjistilo, že biblické zásady mají na jejich manželství pozitivní vliv.

Jeden manžel, který není svědkem Jehovovým, upřímně uznává: „Když manželka přijala víru svědků Jehovových, prožíval jsem úzkost, ale teď vím, že to bylo zbytečné.“ Jiný muž o své manželce říká: „Věrnost, odhodlání a čestnost mé ženy vedly k tomu, že svědky Jehovovy upřímně obdivuji. Její víra má na naše manželství velmi dobrý vliv. Vycházíme jeden druhému vstříc a pokládáme naše manželství za vztah na celý život.“

 [Rámeček a obrázek na straně 13]

Jaký názor na manželství mají svědkové Jehovovi?

Svědkové Jehovovi považují Bibli za Boží inspirované Slovo. To, co je v ní o manželství napsáno, tedy berou vážně. Přečtěte si, jak se Bible vyjadřuje k následujícím otázkám:

Povzbuzují svědkové Jehovovi své členy, aby odešli od svého manželského partnera, který svědkem není? Ne. Apoštol Pavel napsal: „Jestliže má nějaký bratr nevěřící manželku, a ona je přesto svolná s ním bydlet, ať ji neopouští; a žena, která má nevěřícího manžela, a on je přesto svolný s ní bydlet, ať neopouští svého manžela.“ (1. Korinťanům 7:12, 13) Svědkové Jehovovi se tímto pokynem řídí.

Je manželka, která je svědkem Jehovovým, vybízena k tomu, aby přehlížela přání svého manžela, který její víru nesdílí? Ne. Apoštol Petr napsal: „Vy, manželky, podřizujte [se] svým vlastním manželům, aby někteří, jestliže nejsou poslušni slova, byli získáni beze slova chováním svých manželek, protože jsou očitými svědky vašeho cudného chování spolu s hlubokou úctou.“ (1. Petra 3:1, 2)

Učí svědkové Jehovovi, že autorita manžela je absolutní? Ne. Apoštol Pavel řekl: „Chci . . ., abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus; hlavou ženy je zase muž; hlavou Krista je zase Bůh.“ (1. Korinťanům 11:3) Křesťanská manželka považuje svého manžela za hlavu rodiny. Nicméně, jeho autorita není absolutní. Je zodpovědný Bohu a Kristu. Pokud tedy manžel vyžaduje, aby jeho žena jednala způsobem, který je v rozporu s Božím zákonem, křesťanská manželka bude „poslouchat Boha jako panovníka spíše než lidi“. (Skutky 5:29)

Učí svědkové Jehovovi, že je zakázáno se rozvést? Ne. Ježíš Kristus řekl: „Říkám vám, že každý, kdo se rozvádí se svou manželkou, vyjma z důvodu smilstva [sexuální nemravnosti], a žení se s jinou, dopouští se cizoložství.“ (Matouš 19:9) Svědkové Jehovovi se drží toho, co řekl Ježíš — že cizoložství je důvodem pro rozvod. Zároveň však pevně věří tomu, že manželé by se neměli rozvádět kvůli malichernostem. Své členy povzbuzují, aby jednali podle Ježíšových slov: „Muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky, a ti dva budou jedno tělo . . . Co tedy Bůh jhem spojil, ať žádný člověk neodděluje.“ (Matouš 19:5, 6)