Přejít k článku

Přejít na obsah

„Co tam vlastně dělají?“

„Co tam vlastně dělají?“

 „Co tam vlastně dělají?“

TUTO otázku si klade mnoho lidí projíždějících kolem rozlehlého areálu, který patří svědkům Jehovovým a leží v Mogale City (Krugersdorp) nedaleko Johannesburgu v Jižní Africe. Svědkové se proto rozhodli uspořádat 12. a 13. října 2007 den otevřených dveří. Chtěli uvést na pravou míru nesprávné představy rozšířené mezi lidmi a také veřejnosti ukázat, jak je tím, co se dělá v odbočce, podporováno dílo, které přikázal Ježíš Kristus. (Mat. 28:19, 20)

Pracovníci odbočky roznesli lidem v okolí pozvánky a umístili u vstupu do odbočky velké uvítací nápisy. Pozvali také obchodní partnery a jejich rodiny. Areál si nakonec přišlo prohlédnout přes 500 návštěvníků, kteří nejsou svědky Jehovovými.

Velkou atrakcí byla ofsetová rotačka MAN Roland Lithoman s kapacitou tisku 90 000 časopisů za hodinu. Na návštěvníky udělala dojem také vazárna knih a velký prostor expedice, kterou denně projde 14 tun literatury. Svědkové z jednotlivých oddělení připravili pro návštěvníky zajímavé výstavky. Na jedné byla zobrazena historie tiskařství od dob Gutenberga až po moderní ofsetový tisk. Jiná ukazovala, jak se v odbočce dbá na ochranu životního prostředí. Například ve zvláštní jednotce jsou odstraňovány toxické plyny a pachy ze sušiček tiskového stroje a filtry sbírají k likvidaci papírový prach.

V jedněch místních novinách byl uveřejněn článek, ve kterém se psalo, že 700 dobrovolníků žijících v tomto areálu jsou „náboženští služebníci, kteří se zasvětili Jehovovi“. Byla v něm také zmínka o „bezvadné čistotě a skvěle organizované práci“ v tiskárně. Do odbočky se přišel podívat i muž, který svědky Jehovovy neměl rád. Po skončení prohlídky napsal: „Gratuluji vám! Jen málokdy člověk vidí něco tak perfektního.“

Mnozí návštěvníci vyjádřili za prohlídku velké díky. Byli překvapeni, že v odbočce je biblická literatura ve 151 jazycích a že se zde tisknou publikace pro 18 zemí střední a jižní Afriky. Svědkové Jehovovi mají odbočky po celém světě. Pokud budete chtít přijít na prohlídku, spojte se s odbočkou ve vaší oblasti a zjistěte si, ve kterém čase to je možné.

[Obrázek na straně 14]

Návštěvníci přicházejí k areálu odbočky

[Obrázek na straně 14]

Pozvánka

 [Obrázky na straně 15]

Areál jihoafrické odbočky v Mogale City

[Obrázek na straně 15]

Ofsetová rotačka MAN Roland Lithoman

[Obrázek na straně 15]

Vazárna knih

[Obrázek na straně 15]

Expedice