Přejít k článku

Přejít na obsah

 Přečtěte si s dětmi

Žárlíš někdy? Josefovi bratři žárlili

Žárlíš někdy? Josefovi bratři žárlili

POVĚZME si něco o tom, co znamená žárlit. Připadalo ti někdy těžké kamarádit se s někým, o kom druzí říkají, že je hodný, hezký nebo chytrý? * — Může to být těžké, jestliže na něj žárlíš.

Žárlivost se může objevit i v rodině, když některému z dětí rodiče nadržují. V Bibli se píše o jedné rodině, ve které žárlivost vedla k velkým těžkostem. Povíme si něco o tom, co způsobila a co se z toho můžeme naučit.

Josef byl jedenáctým synem Jákoba a jeho nevlastní bratři na něj žárlili. Víš, proč? — Protože Jákob si Josefa zvlášť oblíbil. Nechal pro něj například udělat krásný pruhovaný plášť. Měl Josefa nejraději, „protože on byl synem jeho stáří“ a protože byl prvním dítětem, které měl se svou milovanou manželkou Ráchel.

V Bibli čteme, že ‚když Josefovi bratři viděli, že jejich otec má Josefa nejraději, začali ho nenávidět‘. Jednoho dne Josef doma vyprávěl, že se mu zdál sen, ve kterém se před ním klaněli všichni z rodiny, včetně jeho otce. „Bratři na něj začali žárlit,“ říká Bible, a dokonce i otec se na něj kvůli tomu snu zlobil. (1. Mojžíšova 37:1–11)

Když bylo Josefovi 17 let, jeho bratři byli nějakou dobu mnoho kilometrů od domova a tam pásli stáda ovcí a koz. Jákob tedy Josefovi řekl, aby šel a zjistil, jak se jim daří. Když bratři uviděli, že Josef přichází, dostali nápad. Víš, co  většina z nich chtěla udělat? — Chtěli Josefa zabít! Jenom dva z nich, Ruben a Juda, s tím nesouhlasili.

Zanedlouho tím místem procházeli nějací kupci, kteří cestovali do Egypta. Juda svým bratrům řekl: ‚Prodejme jim ho.‘ A tak Josefa prodali. Pak zabili kozla a v jeho krvi namočili Josefův plášť. Když potom plášť přinesli svému otci, Jákob zvolal: ‚Josefa určitě sežralo nebezpečné divoké zvíře!‘ (1. Mojžíšova 37:12–36)

Uplynul nějaký čas. Josefa si oblíbil egyptský vládce faraon, protože Josef dokázal s pomocí od Boha vysvětlit význam dvou snů, které se faraonovi zdály. První sen byl o sedmi zdravých a sedmi nemocných kravách. Druhý byl o sedmi pěkných a sedmi suchých klasech obilí. Josef řekl, co oba sny znamenají — že bude sedm let úrodných a sedm let hladomoru. Faraon tedy dal Josefovi na starost, aby během let, kdy bude nadbytek, ukládal potraviny na dobu, kdy bude nedostatek.

Když nastal hladomor, Josefova rodina, která bydlela mnoho kilometrů daleko, potřebovala potraviny. Jákob tedy deset starších Josefových bratrů poslal pro obilí do Egypta. Když tam přišli, Josefa nepoznali. Neřekl jim, že je jejich bratr, protože chtěl zjistit, jestli se změnili a litují toho, co tehdy udělali. Pak jim prozradil, kdo ve skutečnosti je. Měli velikou radost a vzájemně se objali. (1. Mojžíšova, kapitoly 40 až 45)

Co se z tohoto biblického příběhu můžeš naučit o žárlivosti? — Žárlivost může způsobit velké trápení. Ten, kdo žárlí, dokonce může chtít ublížit svému bratrovi! Přečteme si, co je napsáno ve Skutcích 5:17, 18 a 7:54–59, a dozvíme se, co lidé ze žárlivosti udělali Ježíšovým učedníkům. — Když jsme si to přečetli, víš, proč je tak důležité nežárlit? —

Josef se dožil 110 let. Vychoval děti, měl vnoučata a pravnoučata. Určitě je učil, aby jeden druhého měli rádi a nežárlili na sebe. (1. Mojžíšova 50:22, 23, 26)

^ 3. odst. Pokud čtete tento článek s dítětem, pomlčka vás upozorní, že mu máte dát možnost, aby se vyjádřilo.