Přejít k článku

Přejít na obsah

Nyní jsou kritické časy

Nyní jsou kritické časy

 Nyní jsou kritické časy

BIBLE předpověděla, že lidstvo bude prožívat „kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat“. Toto období je v ní označeno také jako ‚poslední dny‘. (2. Timoteovi 3:1–5; 2. Petra 3:3–7) O této době mluvil i Ježíš Kristus, když svým učedníkům odpovídal na otázku týkající se „závěru systému věcí“. (Matouš 24:3) Žijeme nyní v posledních dnech? Zkuste si sami odpovědět na základě toho, že porovnáte biblické předpovědi s tím, co se dnes děje.

Biblická předpověď: konflikty po celém světě (Lukáš 21:10; Zjevení 6:4)

Skutečnost: „Počet obětí válek byl ve 20. století více než třikrát vyšší než ve všech předchozích devatenácti stoletích dohromady.“ (Worldwatch Institute)

Biblická předpověď: nedostatek potravin a nemoci (Lukáš 21:11; Zjevení 6:5–8)

Skutečnost: V roce 2004 bylo na světě odhadem 863 milionů podvyživených lidí, což je o 7 milionů víc než v roce 2003. (Organizace OSN pro výživu a zemědělství)

Asi 1 miliarda lidí bydlí v chudinských čtvrtích, 2,6 miliardy lidí žije bez kanalizace a 1,1 miliardy lidí nemá přístup k nezávadné pitné vodě. (Worldwatch Institute)

Půl miliardy lidí trpí malárií, 40 milionů lidí žije s HIV/AIDS a 1,6 milionu lidí zemřelo v roce 2005 na tuberkulózu. (Světová zdravotnická organizace)

Biblická předpověď: ničení země (Zjevení 11:18)

Skutečnost: „V důsledku lidské činnosti hrozí naší planetě vlna vymírání rostlinných i živočišných druhů.“ „Téměř dvě třetiny služeb, které lidstvu zajišťují ekosystémy, jsou znehodnoceny nebo neudržitelně využívány.“ (Millennium Ecosystem Assessment)

 „Lidmi produkované skleníkové plyny způsobují, že klima naší planety se blíží ke kritickému bodu, což může mít katastrofální následky pro celou Zemi.“ (NASA, Goddardův institut pro výzkum vesmíru)

Biblická předpověď: dobrá zpráva o Božím Království se bude kázat po celém světě (Matouš 24:14; Zjevení 14:6, 7)

Skutečnost: V roce 2007 kázalo dobrou zprávu o Božím Království 6 957 854 svědků Jehovových ve 236 zemích. Věnovali tomu více než 1,4 miliardy hodin. (Ročenka svědků Jehovových 2008)

Jak je uvedeno výše, Bible předpověděla, že navzdory všem špatným zprávám bude důvod k optimismu. Ježíš totiž mluvil o ‚dobré zprávě‘ o Božím Království. Co je ale toto Království? Jak souvisí s nadějí lidstva na lepší budoucnost? A co bude znamenat pro vás?

[Praporek na straně 5]

Bible předpověděla to, co dnes ve světě vidíme