Přejít k článku

Přejít na obsah

Kolik času ještě zbývá naší planetě?

Kolik času ještě zbývá naší planetě?

 Kolik času ještě zbývá naší planetě?

Jak byste odpověděli na následující otázku?

Jaké podmínky budou v blízké budoucnosti na zemi?

(a) Lepší

(b) Stejné

(c) Horší

DÍVÁTE se do budoucnosti s optimismem? Může to mít řadu výhod. Různé studie ukázaly, že optimismus přispívá k dobrému duševnímu i tělesnému zdraví. Při jednom dlouhodobém výzkumu se dokonce zjistilo, že u mužů, kteří jsou optimisté, je mnohem menší pravděpodobnost výskytu onemocnění věnčitých tepen. Taková zjištění jsou v souladu s výrokem, který byl už před mnoha staletími zapsán do Bible. Čteme tam: „Srdce, které je radostné, působí dobro jako lék, ale duch, který je zkrušený, vysušuje kosti.“ (Přísloví 17:22)

Zachovat si radost a optimismus je však pro mnoho lidí těžké. Důvodem je to, co řada odborníků říká o budoucnosti naší planety. Zamyslete se nad několika pochmurnými předpověďmi, které se objevily ve sdělovacích prostředcích.

Planeta v ohrožení

V roce 2002 uznávaný stockholmský Institut životního prostředí varoval, že pokud se  nezmění přístup k ekonomickému rozvoji, pravděpodobně to povede „k jevům, které by mohly radikálně změnit klima planety a její ekosystémy“. Institut dále uvedl, že celosvětová chudoba, rostoucí propast mezi bohatými a chudými a také drancování přírodních zdrojů by mohly vést k tomu, že společnost bude procházet „jednou ekologickou, sociální a bezpečnostní krizí za druhou“.

V roce 2005 Organizace spojených národů zveřejnila zprávu Millennium Ecosystem Assessment Synthesis Report (Hodnocení ekosystémů na přelomu tisíciletí). Tato zpráva obsahovala výsledky celosvětové studie o životním prostředí, na které se pracovalo čtyři roky a podílelo se na ní více než 1 360 odborníků z 95 zemí. Zpráva varuje: „Lidská činnost má na přirozené funkce Země tak závažný dopad, že schopnost ekosystémů naší planety udržet při životě i budoucí generace už nemůžeme brát jako samozřejmost.“ K odvrácení katastrofy by bylo nutné „významně změnit stávající metody, instituce a zvyky“.

Anna Tibaijukaová, výkonná ředitelka Programu OSN pro lidská sídla, vyjádřila názor, na kterém se shoduje stále více vědců. Řekla: „Pokud se budeme dál chovat, jako by se nic nedělo, čeká nás katastrofální budoucnost.“

Důvod k optimismu

Svědkové Jehovovi, kteří vydávají tento časopis, také věří tomu, že se blíží dramatické události, které změní život na této planetě. Jsou však přesvědčeni, že tyto události nepovedou ke katastrofální budoucnosti, ale naopak k těm nejlepším životním podmínkám, jaké kdy na zemi byly. Na čem zakládají svůj optimismus? Důvěřují slibům, které jsou v Božím Slově, Bibli. Jeden takový slib zní: „Ještě chvilku, a ničemný již nebude; a jistě budeš věnovat pozornost jeho místu, a on nebude. Ale mírní, ti budou vlastnit zemi a vskutku naleznou své největší potěšení v hojnosti pokoje.“ (Žalm 37:10, 11)

Je taková budoucnost pouze zbožným přáním? Než si na tuto otázku odpovíte, uvažujte o následující skutečnosti — tisíce let dopředu Bible přesně předpověděla mnohé závažné problémy, které nyní postihují zemi a lidstvo. Přečtěte si biblické verše, na které jsou odkazy v následujícím článku, a srovnejte je s tím, co se děje ve světě. Posílí se tak vaše důvěra v to, že Bible spolehlivě předpovídá budoucí události.